1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.

            Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare):

  1. a) utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni;
  2. b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri;
  3. c) date pentru a determina săvîrşirea unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor;
  4. e) deţinute contrar dispoziţiilor legale.
  5. f) convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din infracţiuni şi din veniturile de la aceste bunuri;
  6. g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Dacă bunurile rezultate din infracțiuni şi veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobîndite legal, se confiscă acea partea din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni şi a veniturilor de la aceste bunuri.

Dacă bunurile menționate la alin. (2) lit. a) și b) aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă.

Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabileşte o pedeapsă penală.

Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracţiunilor săvîrşite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă.

Loading...