Tipărire
Categorie: Drept
Accesări: 119
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

     Accesul la informaţii clasificate este permis, cu respectarea principiului "necesităţii de a cunoaşte", numai persoanelor care deţin certificat de securitate sau autorizaţie de acces, valabile pentru nivelul de secretizare al informaţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

     Necesitatea de a cunoaşte este principiul conform căruia accesul la informaţii clasificate se acordă, în mod individual, exclusiv persoanelor care, pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, trebuie să aibă acces la acestea.
     Certificatul de securitate este documentul eliberat persoanei cu atribuţii nemijlocite în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, respectiv funcţionarului de securitate sau salariatului din structura de securitate, care atestă verificarea şi acreditarea de a deţine, de a avea acces şi de a lucra cu informaţii clasificate de un anumit nivel de secretizare.

     Autorizaţia de acces la informaţii clasificate este documentul eliberat cu avizul instituţiilor abilitate, de conducătorul persoanei juridice deţinătoare de astfel de informaţii, prin care se confirmă că, în exercitarea atribuţiilor profesionale, posesorul acestuia poate avea acces la informaţii secrete de stat de un anumit nivel de secretizare, potrivit principiului "necesităţii de a cunoaşte".
     Certificatul de securitate, respectiv, autorizaţia de acces se eliberează numai în baza avizelor acordate de autoritatea desemnată de securitate în urma verificărilor efectuate asupra persoanei în cauză, cu acordul scris al acesteia.

     În vederea eliberării certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces la informaţii clasificate conducătorul unităţii solicită, în scris, Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS), efectuarea verificărilor de securitate asupra persoanei care urmează să aibă acces la informaţii secrete de stat.