1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

   Protecţia informaţiilor clasificate se realizează prin:

     Protecţia juridică care consta în ansamblul normelor constituţionale şi al celorlalte dispoziţii legale în vigoare, care reglementează protejarea informaţiilor clasificate.

     In cazul săvârşirii de infracţiuni la protecţia secretului de stat, unităţile deţinătoare trebuie să sesizeze organele de urmărire penală şi să pună la dispoziţia acestora datele şi materialele necesare probării faptelor.
     Protecţia prin măsuri procedurale reprezintă ansamblul reglementărilor prin care emitenţii şi deţinătorii de informaţii clasificate stabilesc măsurile interne de lucru şi de ordine interioară destinate realizării protectiei informatiilor.

     Protecţia fizică reprezintă ansamblul activităţilor de pază, securitate şi apărare, prin măsuri şi dispozitive de control fizic şi prin mijloace tehnice, a locurilor în care sunt gestionate informaţii clasificate.
     Protecţia personalului constă în ansamblul verificărilor şi măsurilor de educaţie protectivă a persoanelor care au sau vor avea acces la informaţiile clasificate.

     Protecţia surselor generatoare de informaţii (INFOSEC) este ansamblul măsurilor şi structurilor destinate protecţiei informaţiilor clasificate prelucrate, stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunicaţii şi al altor sisteme electronice, împotriva oricăror acţiuni care pot aduce atingere confidenţialităţii, integrităţii, disponibilităţii şi autenticităţii acestora.

Loading...