Pin It

Verificare de securitate reprezintă totalitatea măsurilor întreprinse de autoritatile desemnate de securitate, conform competenţelor legale, pentru stabilirea onestităţii şi profesionalismului persoanelor, în scopul avizării eliberării certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces la informaţii clasificate.

     Persoanele care solicită acces la informaţii clasificate secrete de stat trebuie să îşi dea acordul pentru a fi verificate cu privire la onestitatea şi  profesionalismul lor şi să completeze formulare tip de verificare.

     Candidaţii la funcţii publice ce presupun accesarea şi competenţa de a permite cunoaşterea unor astfel de informaţii, vor fi verificaţi anterior numirii în funcţii.

     În cadrul procedurilor de avizare se acordă o atenţie specială persoanelor care:
a) urmează să aibă acces la informaţii strict secrete şi strict secrete de importanţă deosebită;
b) ocupă funcţii ce presupun accesul permanent la un volum mare de informaţii secrete de stat;
c) pot fi vulnerabile la acţiuni ostile, ca urmare a importanţei funcţiei în care vor fi numite, a mediului de relaţii sau a locului de muncă anterior.

     Principalele criterii de evaluare a compatibilitatii în acordarea avizului pentru eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces vizează trăsăturile de caracter, situaţiile sau împrejurările din care pot rezultă riscuri şi vulnerabilităţi de securitate.
     La acordarea avizului de securitate, sunt relevante şi vor fi luate în considerare caracterul, conduita profesională sau socială, concepţiile şi modul de viaţă al soţului, soţiei, al concubinului sau concubinei persoanei solicitante.

     Persoanele care urmează să desfăşoare o activitate sau să fie încadrate într-un loc de muncă ce presupune accesul la informaţii clasificate vor prezenta conducătorului unităţii un angajament scris de păstrare a secretului şi sunt obligate să asigure protecţia acestora, potrivit legii.