1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Functiile exercitate de ideologie nu sunt aceleasi in toate societatile,chiar in cadrul aceleasi societati,ideologiile urmaresc scopuri diferite

 Locul rolul si functiile exercitate de ideologii depind de:

  • natura sistemului politic;
  • gradul dezvoltării vieţii şi democratismului politic;
  • statutul şi poziţia în societate a emitentului pe care ideologia îl reprezintă şi ale carei interese şi aspiraţii le fundamentează şi promovează ;
  • raportul sau faţă de sistemul puterii, face sau nu parte din cadrul acestuia, altfel spus este o ideologie a puterii sau se afla în opoziţie cu aceasta.
  1. Funcţia de cunoaştere şi interpretare a realităţii politice

   Este prima functie a oricarei ideologii,realizeaza contactula acesteia cu societatea.Pe baza cunoasterii si interpretarii realitatilor,ideologia isi va constitui demersurile teoretice si actiunea practica,isi va preciza scopurile,strategia,mijloacele si tehnicile pe care le va utiliza.

Obiectivitatea sau subiectivitatea cunoaşterii societăţii tine de interesele emitentului politic,ideologia fiind doar forma teoretica a scopurilot pe plan politic.

2.Funcţia partinică-partizană

Continutul acestei functii este impus de emitentul politic,a carui emanatie este prin excelenta ideologia.Care ii va reflecta si interpreta realitate,fundamenta si promova interesele acestuia,adica va fi partinica,partizana. Orice valoare, principiu care îi poate servi la realizarea obiectivelor şi sarcinilor sale, chiar dacă acestea sunt într-o vădită contradicţie cu realitatea, cu adevărul pentru respectiva ideologie ele sunt valabile, reale şi invers.

  1. Funcţia teoretică-explicativă

  Orice ideologie, în demersul sau teoretic, îşi propune să explice şi sa justifice poziţia şi atitudinea emitentului său în societate, în raport cu puterea, obiectivele şi scopurile sale urmărite.In situatia in care emitentul ei se afla la putere ea va legitima actiunile acestuia indiferent de mijloacele folosite  si de eficienta acesteia.

  Totodata va organiza si  conduce upta impotriva altor ideologii. Ideologia va avea totodată un rol major în explicarea şi conştientizarea propriilor aderenţi, în mobilizarea acestora la susţinerea şi acţiunile sale. Fundamentându-i şi raţionalizându-i limbajul politic, dându-i un caracter raţional, disimulând violenţa şi neadevărul, ideologia constituie cea mai eficienta forma a propagandei politice.

Olivier Reboul: “ideologia justifica puterea într-un mod raţional, prin consens sau necesitate, disimuland ceea ce puterea are esenţial: faptul ca ea rămâne sacră pentru cei ce o exercită, că ea trebuie sa fie astfel pentru cei care o suportă şi că presupune o ameninţare pentru cei ce o refuză”.

   Ideologiile au fost şi vor fi însoţitorii permanenţi şi activi ai gândirii şi acţiunii umane.

Loading...