1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Problema originii statului și dreptului, a cauzelor care au determinat apariția lor, a preocupat gândirea umană încă din perioada antichității. Pe parcursul dezvoltării statalității, au fost elaborate un număr extrem de mare de teorii și concepții privind geneza și originea statului:

  1. Teoria teologică (teocratică). Aceasta este proprie societăților antice și feudale. Potrivit acestei concepții, cu toate variantele ei creștine, budiste, islamice etc., statul este considerat a fi creația divinității, iar monarhul este șeful statului și reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ.
  2. Teoria patriarhală, părtașii acestei concepții susțin că, statul își trage originea de la familie. Germenii acestei concepții pot fi observați încă de la Aristotel. In renumita sa lucrare „Politica”, Aristotel susține că, omul ca ființă socială se organizează în familie, iar statul reprezintă forma prelungită a acesteia.
  3. Teoria patrimonială, apărută în perioada medievală, această teorie susține că, statul a luat naștere din dreptul de proprietate asupra pământului.
  4. Teoria violenței, această teorie capătă o răspândire largă, mai ales în epoca modernă. Susținătorii acestei teorii atribuie violenței rolul decisiv în apariția claselor sociale și ale statului.
  5. Teoria organică (biologică). Susținătorii acestei teorii afirmă că, statul este un organism social compus din oameni, tot astfel precum organismul animal se compune din celule.
  6. Teoria rasială. Această teorie pornește de la ideea inegalității raselor, a dominației raselor „superioare”. Apropiată de această teorie este și teoria globalismului, ce pune la bază ideea împărțirii sferelor de influență între statele principale pentru ,,a ajuta” celelalte state. O asemenea concepție, în forma camuflată, a fost luată drept bază a politicii externe a ex.- URSS.
  7. Teoria psihologică. Adepții acestei teorii explică apariția statului prin factori de ordin psihologic. După părerea lor, în societate există două categorii de oameni, unii care din punct de vedere psihic sunt predestinați pentru funcții de conducere, iar ceilalți pentru a fi conduși.
  8. Teoria contractualistă (contractului social). Potrivit acestei teorii, apariția statului este rezultatul unei înțelegeri între oameni, a unui contract social încheiat din voința oamenilor, încheierea unui ,,pact de supunere”. Ca urmare a acestui pact, supușii promit să asculte, iar regele le promite un minimum de libertate.
  9. Teoria juridică a „statului-națiune”. Susținătorii acestei teorii afirmă că ,,statul este personificarea juridică a unei națiuni”.
  10. Teoria materialistă. Această teorie și-a găsit absolutizarea, mai ales, în teoria marxistă, conform căreia statul este rezultatul apariției proprietății private asupra mijloacelor de producție, a scindării societății în bogați și săraci, în clase antagoniste.

Majoritatea acestor teorii conțin un anumit adevăr, dar suferă prin unilateralitate, dată atât de contextul istoric al elaborării, cât și de mobilurile ideologice.

Fără a opera o analiză minuțioasă a tuturor acestor teorii, vom preciza că, din punct de vedere științific, statul este considerat de către mai mulți analiști ca, forma de organizare politică a societății, aflate pe diferite trepte de dezvoltare, elementele cadru ce condiționează existența statului fiind: teritoriul, populația și caracterul de organizare politică.

Loading...