1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Necesitățile statului, dar și ale unităților administrativ-teritoriale în materie de bunuri, servicii și lucrări publice nu pot fi satisfăcute pe căi ordinare, fără instituirea pârghiilor corespunzătoare de supraveghere și control. Din stringenta obligativitate de a reglementa strict procedura prin care instituțiile publice și cele asimilate lor în baza Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice, își satisfac necesitățile de bunuri, lucrări și servicii, a luat naștere instituția achizițiilor publice. Anume în virtu­tea complexității raporturilor ce se nasc între categoriile de participanți la procedu­rile de achiziții publice devine imperios necesară reglementarea juridică și studierea instituției achizițiilor publice, atât pentru specializarea și profesionalizarea funcționa­rilor implicați direct sau indirect în procedurile propriu-zise de achiziții publice, cât și pentru asigurarea dreptului contribuabilului de folosire transparentă, eficientă și rațională a banilor publici.

Sarcina principală a autorităților administrației publice în acest domeniu este să asigure utilizarea fondurilor publice în baza principiilor economicității, eficienței si efi­cacității în vederea realizării obiectivelor de obținere a unui raport optim între preț si calitate, precum și un management eficient al patrimoniului public. Iar fără o re­glementare juridică adecvată, se pierde cu siguranță din eficiența utilizării resurselor financiare publice. Un lucru extrem de important sub aspectul importanței achizițiilor publice clar reglementate ține și de reglementarea adecvată a efectelor nerespectării regulilor aplicabile tuturor procedurilor de achiziții publice. Or, stabilirea răspunderii juridice și a regulilor de aplicare a acesteia în cadrul unei instituții juridice este impe­rios necesară sub aspectul reglementării juridice și a eficienței acestor reglementări.

Loading...