1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Importanța principiilor de drept este una dovedită de multitudinea de cercetă­tori din domeniul dreptului. De multe ori, principiile unei instituții juridice sau a unei ramuri de drept, sau chiar principiile generale a dreptului vin să suplinească lacunele existente în materie de aplicabilitate a normelor juridice sau în materie de identifica­re a soluțiilor ce nu rezultă expres din modul de reglementare juridică.

Așa cum se menționa anterior, importanța unei instituții juridice este reflectată de efectele pe care le produce reglementarea acesteia. Iar pentru a maximiza aceste efecte, instituția principiilor dreptului vine să completeze tabloul general al regle­mentării juridice și transpunerii acestor reglementări în realitate, astfel încât la apli­carea normelor ce reglementează expres achizițiile publice să se urmărească respec­tarea principiilor acestei instituții juridice. De menționat că acestea nu sunt doar niște idei consfințite în lege, ele reprezintă niște idei ce vor călăuzi întreaga instituție a achizițiilor publice, de la etapa reglementării, până la aplicarea oricăror dintre nor­mele juridice ce le reglementează.

Conform art. 7 al legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice, principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice sunt, după cum urmează:

 1. utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților con­tractante;
 2. transparența achizițiilor publice;
 3. asigurarea concurenței și combaterea practicilor anticoncurențiale în dome­niul achizițiilor publice;
 4. protecția mediului și promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achizițiilor publice;
 5. menținerea ordinii publice, bunelor moravuri și siguranței publice, ocrotirea sănătății, protejarea vieții oamenilor, florei și faunei;
 6. liberalizarea și extinderea comerțului internațional;
 7. libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire și de prestare a serviciilor;
 8. tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
 9. proporționalitate;
 10. recunoaștere reciprocă;
 11. asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.
Loading...