Pin It

Modul de stabilire și reexaminare a salariului minim este reflectat în Legea RM nr. 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a sajariului minim[1].

În esență, salariul minim reprezintă nivelul minim admisibil al plăților în bani, achitate salariatului de către angajator pentru munca executată în beneficiul acestuia.

Salariul minim se stabilește pornind de la posibilitățile financiare reale ale statului, de la condițiile economice concrete și se reexaminează ținîndu-se cont de creșterea economică a țării, de nivelul prognozat al ratei inflației, de nivelul salariului mediu pe economia națională și de alte condiții social-economice.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr.1432/2000, salariul minim pe lună, precum și salariul minim pe oră calculat pornindu-se de la norma lunară a timpului de muncă se stabilesc prin hotărîre de Guvern, după consultarea patronatelor și sindicatelor. Astfel, reieșind din prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 575 din 24 mai 2 0 0 7[2], salariul minim pe țară este stabilit, începînd cu 1 aprilie 2007, în mărime de 400 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 ore (în medie pe lună), ceea ce reprezintă 2,37 lei pe oră.

În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii, mai mic de 40 ore săptămînal, salariul minim orar se calculează de către agenții economici prin raportarea salariului minim lunar (400 lei) la numărului mediu de ore lunar, potrivit programului legal de lucru aprobat.

Cuantumul salariului minim se reexaminează de către Guvern după consultarea prealabilă a patronatelor și sindicatelor, ținîndu-se cont de modificarea indicelui prețurilor de consum și de evoluția salariului mediu pe economia națională în perioada de referință, de volumul produsului intern brut, de productivitatea muncii, precum și de mărimea valorică a minimului de existență.

 

[1]       Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 01.01.2005.

[2]       Ibidem, nr. 74-77 din 01.06.2007.