1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Potrivit dispozițiilor art. 203 alin. (1) din CM al RM, pentru succese în muncă, angajatorul poate aplica stimulări sub formă de:

  1. mulțumiri;
  2. premii;
  3. cadouri de preț;
  4. diplome de onoare.

Regulamentul intern al unității, statutele și regulamentele disciplinare pot să prevadă și alte modalități de stimulare a salariaților. De exemplu, potrivit Regulamentului cu privire la disciplina salariaților din transportul feroviar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 238 din 25 februarie 2 0 0 5439, pentru executarea exemplară a obligațiilor de serviciu, inovații, inițiativă în munca îndelungată și ireproșabilă, salariaților din transportul feroviar li se acordă următoarele tipuri de stimulări: mulțumiri, premii, cadouri de preț, diplome de onoare, precum și conferirea titlului „Cel mai bun în profesie" și decorarea cu insigna „Feroviar de onoare"

Pentru succese deosebite în muncă, merite față de societate și față de stat, salariații pot fi propuși pentru la distincții de stat (ordine, medalii, titluri onorifice), lor li se pot decerna premii de stat.

Modul de conferire a distincțiilor de stat ale Republicii Moldova este specificat în Legea RM nr. 1123/1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova[1] și în Decretul Președintelui RM nr. 178 din 08.08.1992 cu privire la aprobarea Regulamentului despre modul de propunere pentru decorarea cu distincții de stat ale Republicii Moldova și de înmînare a acestor distincții[2].

Potrivit Regulamentului despre modul de propunere pentru decorarea cu distincții de stat ale Republicii Moldova și de înmînare a lor, propunerile pentru decorarea cu distincții de stat se fac nemijlocit Secretariatului Președintelui RM.

Demersul cu privire la decorare se face organului sau organizației ierarhic superioare, de regulă, de către colectivul de muncă în care lucrează persoana propusă pentru decorare. Candidaturile pentru decorare se examinează la adunarea colectivului de muncă sau la ședința consiliului lui.

Decorarea cu distincții de stat poate fi efectuată de asemenea la propunerea autorităților publice, ministerelor, departamentelor, uniunilor de creație ș.a.

Înmînarea decorațiilor de stat se efectuează într-o atmosferă solemnă și în condițiile unei largi publicități.

Stimulările se aplică de către angajator de comun acord cu reprezentanții salariaților. Ele se consemnează într-un ordin (dispoziție, decizie, hotărîre), se aduc la cunoștința colectivului de muncă și se înscriu în carnetul de muncă al salariatului.

Potrivit art. 205 din CM al RM, salariaților care își îndeplinesc conștiincios și eficient obligațiile de muncă li se acordă, în mod prioritar, avantaje și înlesniri în domeniul deservirii social-culturale, locative și de trai (bilete în instituții balneosanatoriale, case de odihnă etc.). Acești salariați beneficiază, de asemenea, de dreptul prioritar la avansare în serviciu.

 

[1]       Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 161 din 03.11.2002.

[2]       Monitorul Oficial nr. 8 din 30.08.1992.