Pin It

Articolul 206 alin. (1) din CM al RM prevede: „Pentru încălcarea disciplinei de muncă, angajatorul are dreptul să aplice față de salariat următoarele sancțiuni disciplinare:

  1. avertismentul;
  2. mustrarea;
  3. mustrarea aspră;
  4. concedierea (în temeiurile prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. g)- r))”.

Angajatorul nu poate aplica o altă sancțiune disciplinară în afara celor stabilite expres în articolul menționat, și nici nu poate înscrie în regulamentul intern al unității alte tipuri de sancțiuni disciplinare.

Conform dispozițiilor art. 206 alin. (2) și ale art. 200 din CM al RM, un alt regim sancționator nu poate fi stabilit decît prin statutele și regulamentele disciplinare aprobate de Guvern, precum și prin alte acte normative privind statutul juridic al unei anumite categorii de salariați.

După cum am menționat mai înainte, concedierea salariatului este cea mai severă sancțiune disciplinară generală, care poate fi aplicată pentru următoarele abateri disciplinare: absența fără motive întemeiate de la lucru mai mult de 4 ore consecutive în timpul zilei de muncă; prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică; aplicarea, chiar și o singură dată, de către un cadru didactic a violenței fizice sau psihice față de discipoli ș.a.

În cele din urmă, menționăm că pentru aceeași abatere disciplinară nu se poate aplica decît o singură sancțiune.