Pin It

Răspunderea materială în dreptul muncii poartă, de regulă, un caracter intuitu personae (personal), adică este o răspundere personală sau individuală. Așadar, răspunderea materială se stabilește în sarcina unei singure persoane (salariat sau angajator), care este vinovată de producerea pagubei prin fapta sa proprie.

În unele cazuri legislația muncii instituie și o răspundere conjunctă. Această formă a răspunderii materiale survine în cazul cauzării prejudiciului angajatorului de către un colectiv (o brigadă) de salariați. Potrivit art. 340 alin. (1) din CM al RM, în cazul în care salariații execută în comun anumite genuri de lucrări legate de păstrarea, prelucrarea, vînzarea (livrarea), transportarea sau folosirea în procesul muncii a valorilor ce le-au fost transmise, fiind imposibilă delimitarea răspunderii materiale a fiecărui salariat și încheierea cu acesta   a unui contract         cu       privire la răspunderea materială    individuală deplină, poate  fi    instituită     răspunderea materială colectivă.

Autorul român Alexandru Țiclea a semnalat faptul că răspunderea conjunctă este, de asemenea, o răspundere personală, care reprezintă însă,o multitudine de răspunderi individuale ale unor persoane cu vinovății concurente în producerea prejudiciului unic[1].

Legislația muncii nu prevede răspunderea materială solidară. În legătură cu aceasta, salariații, în caz de cauzare a prejudiciilor materiale în timpul cînd își îndeplinesc îndatoririle de muncă, poartă răspundere materială în cote părți, ținîndu-se cont de gradul vinovăției lor, de forma și limitele răspunderii materiale.

Aplicarea răspunderii materiale solidare este posibilă în cazuri excepționale, doar atunci, cînd există sentința judecătorească, prin care s-a constatat că prejudiciul a fost cauzat prin acțiunile premeditate ale mai multor persoane, care aveau o intenție comună de a-l pricinui. Astfel, fiecare dintre ele este obligată să repare complet paguba cu drept de a înainta ulterior o acțiune de regres față de ceilalți participanți.

 

[1]       Alexandru Țiclea, Dreptul muncii... op.cit., p. 419.