1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

În legislaţia Federaţiei Ruse se conţin unele dispoziţii prin care se reglementează o serie de dispoziţii ale infracţiunilor comise de persoane cu funcţie de răspundere. Respectivul capitol din legeslaţia penală a F. Ruse din 1 ianuarie, adică cu privire la infracţiunile comise de către persoanele car conduc organizaţii comerciale obşteşti sau alte organizaţii nestatale se conţin practic pentru prima oară. Astfel schimbările esenţiale în economia ţării, mai ales în ceea ce priveşte domeniul proprietăţii private şi respectiv în ceea ce priveşte protecţia acesteia pe picor de egalitate cu alte tipuri de proprietăţi cum ar fi: proprietatea de stat, municipală, şi alte tipuri de proprietate, asigurarea libertăţii economiei de piaţă, libera şi loiala concurenţă, libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor şi a mijloacelor financiare (art. 8 din Constituţia Federaţiei Ruse) toate acestea menţionate au cerut ca să fie modificate în mod substanţial legislaţia pe domeniul vizat.

Noile principii dar şi forme funcţionale ale economiei au constituit şi premizele ce făcut să apară realitatea de zi cu zi noi tipuri de infracţiuni cu specificul acestora ceea ce de fapt a şi condus la necesitatea incriminării nilor forme de infracţiuni în acest sens în legislaţia penală a Federaţiei Ruse.

Ca de exempu în Capitolul 23 a Codului penal al Federaţiei Ruse din 1997 se prevede răspunderea penală pentru aşa infracţiuni cum ar fi: abuzul de puterea la realizarea activităţii într-o organizaţie comercială (art. 201); abuzul de atribuţii la activităţile notariale private şi a companiilor de audit (art. 202); abuzul de putere din partea pesoanelor ce activează în slujbele de detectivi particulari (203); mita comercială (art. 204).

Astfel abuzarea de către aceste atribuţii şi depăşirea lor se poate realiza de către persoanele influiente, ce realizează sau exercită anumite funcţii în cadrul organizaţiilor comerciale şi a altor organizaţii (indiferent de funcţia ocupată).

Abuzul şi excesul de putere la realizarea activităţii de notar sau a altor slujbe de audit şi respectiv depăşirea atribuţiilor în cadrul altor tipuri de activităţi. Or această infracţiune trebuie considerată comisă în totimpul împotriva intereselor acestor slujbe.