Pin It

Pedeapsa este o sancţiune de drept penal care constă în aplicarea măsurilor de constrîngere şi reeducare, prevăzute de lege, pentru săvîrşirea infracţiunilor şi care se aplică de instanţa judecătorească infractorului în scopul prevenirii de noi infracţiuni atît din partea condamnaţilor, cît şi a altor persoane. Din această noţiune se disting şi trăsăturile esenţiale ale pedepsei:

 • pedeapsa este o măsură de constrîngere, aplicată infractorului ca reacţie socială la infracţiunea săvîrşită;
 • pedeapsa este un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului;
 • pedeapsa este un mijloc de împiedicare a repetării conduitei antisociale;
 • pedeapsa este un mijloc de constrîngere statală, fiind aplicată de stat în numele societăţii;
 • pedeapsa este un mijloc de restabilire a echităţii sociale;
 • pedeapsa este prevăzută de lege doar pentru o infracţiune concretă, fiind o consecinţă a infracţiunii;
 • pedeapsa se aplică infractorului, adică numai persoanei care a săvîrşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea penală;
 • pedeapsa se aplică în scopul prevenirii de noi infracţiuni.

Pedepsele pot fi clasificate în mai multe categorii:

 • pedepse privative sau restrictive de libertate ( închisoare, detenţiune pe viaţă);
 • pedepse pecuniare (amenda);
 • pedepse privative sau restrictive de drepturi care au ca obiect diferite categorii de drepturi (privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate; retragerea gradului militar, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat; munca neremunerată în folosul comunităţii).

Codul penal al Republicii Moldova prevede, prin articolul 62, două categorii de pedepse:

 • pedepse principale;
 • pedepse complementare.

Pedepsele principale sunt:

 1. munca neremunerată în folosul comunităţii, ce constă în antrenarea condamnatului, în afara timpului serviciului de bază sau de studii, la muncă, determinată de autorităţile administraţiei publice locale, stabilită pe un termen de la 60 la 240 de ore şi executată de la 2 la 4 ore pe zi;
 2. închisoarea, ce constă în izolarea impusă a persoanei vinovate de mediul normal de viaţă şi plasarea ei într-un penitenciar;
 3. detenţiunea pe viaţă[3] - privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vieţii.

În cadrul pedepselor principale se înscriu, la fel, amenda şi privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. Aceste pedepse pot fi aplicate, însă şi ca pedepse complementare.

Pedepsele complementare se aplică ca un complement sau adaos la pedepsele principale şi anume:

- retragerea gradului militar, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat etc.[4]

Considerăm că Codul Penal al Republicii Moldova corespunde standardelor democratice internaţionale, determinînd pedeapsa ca un mijloc de constrîngere statală aplicat exclusiv de instanţa de judecată. Ea constă în limitarea sau privarea infractorului de unele drepturi şi libertăţi, cauzîndu-i anumite lipsuri şi restricţii, şi nicidecum nu are drept scop cauzarea unor suferinţe fizice sau înjosirea demnităţii umane.

 

[1] CP al RM, art.67.

[2]  CP al RM, art.72.

[3]  CP al RM, art.71.

[4]  CP al RM, art.66.