Pin It

În literatura de specialitate există o multitudine de păreri referitoare la obiectul de studiu al dreptului comparat și al marilor sisteme contemporane de drept. Aceste păreri pot fi grupate în cîteva curente:

  • Curentul potrivit căruia dreptul comparat nu este știință juridică și nu dispune de un obiect de studiu. Potrivit părerilor autorilor care susțin acest curent, dreptul comparat nu are o motivație și un interes academic și nu dispune de un obiect de studiu. Aceasta pentru motivul că compararea dreptului este efectuată în dependență de nivelul de dezvoltare, inteligența și cultura juridică a fiecărei persoane, care compară dreptul. Chiar și în cazul, în care va exista o știință privind compararea dreptului, aceasta nu-și va realiza scopul, deoarece ea nu va contribui la îmbunătățirea comparării dreptului și compararea va continua să fie în directă legătură cu aptitudinile personale, profesionale și inteligente ale fiecărei persoane.
  • Al doilea curent spune că dreptul comparat este o știință juridică de sine stătătoare, care are ca obiect de studiu totalitatea regulilor, principiilor, mijloacelor și metodelor prin care se efectuează compararea dreptului, în interiorul unui stat sau dreptul național cu dreptul altui stat. Autorii care susțin acest curent sunt de părere că dreptul comparat este o știință juridică și compararea dreptului pentru a fi corectă și de succes urmează a fi efectuată în baza unor anumite reguli și prin anumite mijloace care sunt specifice numai dreptului.
  • Dreptul comparat este egal cu metoda comparativă. Tot mai mulți autori sunt de părere că dreptul comparat nu este o știință juridică, deoarece nu dispune de un obiect de studiu și de metodele de cercetare. Autorii menționează că dreptul comparat este o simplă metodă comparativă care se folosește pentru compararea diferitor norme juridice care sunt la rândul lor obiectul de studiu al altor științe juridice. De exemplu: comparându-se Codul civil al Republicii Moldova cu Codul civil francez trebuie să cunoaștem știința dreptului civil și să folosim metoda comparativă. Dreptul comparat nu dispune de norme juridice proprii care urmează să alcătuiască obiectul de studiu al unei științe. Confuzia, precum că dreptul comparat este o știință, apare datorită faptului că metoda comparativă este principala metodă de studiu a marilor sisteme contemporane de drept.
  • Mari sisteme contemporane de drept este o știință de sine stătătoare diferită de dreptul comparat. Obiectul de studiu al acesteia este reprezentat de totalitatea sistemelor de drept contemporane și gruparea acestora în familii de drept. Pentru a înțelege și cunoaște sistemele de drept, modul cum acestea formează familiile de drept este necesar de studiat formarea acestor sisteme și legătura unora cu altele.

În opinia noastră Mari sisteme contemporane de drept este o știință juridică pe care unii din autori în trecutul apropiat o confundau, sau o egalau, cu știința dreptului comparat. Dat fiind faptul că la moment dreptul comparat se dezvoltă ca o știință diferită de cea a marilor sisteme contemporane de drept, menționăm că acestea au obiecte de studii diferite, dar care au legătură directă.