Pin It

Prin știință înțelegem totalitatea cunoștințelor despre societate, gîndire, natură etc. Știință juridicătotalitatea cunoștințelor despre normele juridice, aplicarea acestora în practică și pedepsele în caz de încălcare a acestora. Științele juridice se clasifică în:

  • științe teoretico-istorice (mari sisteme contemporane de drept, teoria generală a dreptului, istoria dreptului românesc, drept privat roman)
  • științe juridice ramurale (drept civil, drept penal, drept constituțional ș.a.)
  • științe juridice auxiliare (complementare) sunt științele care ajută la studierea științelor juridice ramurale sau științele care au legătură cu dreptul: medicina legală, criminalistica, criminologia, psihologia și psihiatria judiciară, etc.

Mari sisteme contemporane de drept are legătură cu științele teoretico-istorice fiind și ea la una ca atare cu științele ramurale, deoarece aceste științe studiază normele juridice ale sistemelor de drept și mai puțin cu științele auxiliare.

Dintre științele teoretico-istorice este evident coraportul cu teoria generală a dreptului, drept privat roman și istoria dreptului românesc:

  • Coraportul dintre mari sisteme contemporane de drept și teoria generală a dreptului.

Teoria generală a dreptului studiază dreptul și statul în generalitatea lor, punând la dispoziția marilor sisteme contemporane de drept cunoștințe despre norma juridică, izvoarele dreptului, sistemul de drept. La rândul său mari sisteme contemporane de drept pune la dispoziția teoriei generale a dreptului informații despre normele de drept și izvoarele dreptului din diferite sisteme de drept.

  • Coraportul dintre mari sisteme contemporane de drept și drept privat roman.

Drept privat roman studiază apariția și evoluția dreptului în Roma antică. Mari sisteme contemporane de drept studiază cum a fost recepționat dreptul roman în sistemele romano-germanice, influența acestuia asupra sistemelor anglo-saxone.

  • Coraportul dintre mari sisteme contemporane de drept cu istoria dreptului românesc.

Istoria dreptului românesc studiază statul și dreptul în țările de pe arealul românesc (inclusiv Moldova) și pune la dispoziția marilor sisteme contemporane de drept cunoștințe despre formarea sistemelor de drept în România și Moldova, iar mari sisteme contemporane de drept pune la dispoziția istoriei dreptului românesc informații privind recepționarea altor sisteme de drept în România și Moldova și locul sistemelor de drept al României și Republicii Moldova în familia romano-germanică.