Pin It

Sistemele de drept care au aceleași elemente permanente formează o familie de drept. Luând în considerație aceste caractere, există:

  • Familia de drept romano-germanică
  • Familia de drept anglo-saxonă
  • Familia de drept religios și tradițional

În literatura de specialitate există o multitudine de clasificări, din diferite puncte de vedere. De asemenea părerile autorilor sunt contradictorii privitor la unele clasificări. Unii autori menționează că ar exista familia dreptului socialist, iar alții menționează că sistemele de drept socialiste ar face parte din familia romano-germanică, având anumite caracteristici (mici deosebiri de sistemele romano-germanice).

CRITERIILE CLASIFICĂRII FAMILIILOR DE DREPT:

  1. Structura izvoarelor dreptului. Marele sistem romano-germanic este rezultat al fuziunii primare dintre cutumă și dreptul roman, se axează pe legea scrisă și cutumă. Marele sistem de common-law are ca izvor principal jurisprudența – practica instanțelor de judecată care acționează în numele principiului precedentului judiciar, iar legea scrisă și cutuma ocupă o poziție secundară. Dreptul islamic este un drept relevat, al cărui principal izvor de drept este Coranul și celelalte izvoare de drept.
  2. Originea istorică comună a dreptului dintr-un anumit sistem. Marele sistem romano-germanic este rezultatul a două mari fenomene de recepție: primul a fost cea a dreptului roman, iar secundul, cea a dreptului francez și al celui german, marcate de codurile civile ale acelor state. Drepturile spaniol, portughez și italian au receptat sistemul francez. Dreptul islamic este împletit cu religia musulmană. Dreptul hindus este împletit cu religia hindusă.
  3. O mentalitate juridică specifică, mentalitate care își pune amprenta pe întregul fel de a fi al vieții juridice din cadrul sistemului.

Referitor la dreptul musulman părerea autorilor de asemenea este diferită. Unii menționează că este un sistem de drept care face parte din familia de drept religios și tradițional. Alții menționează că există familia de drept musulman.