Pin It

În unele țări, legea penală nu pedepsește distinct traficul de persoane decât prin intermediul altor legi sau nu este pedepsit deloc. În astfel de cazuri, traficanţii sunt puşi sub acuzare pentru infracțiunea de contrabandă sau pentru infracţiuni legate de prostituţie, cum ar fi proxenetismul sau favorizarea prostituţiei. Prin aplicarea acestui tratament sancționator, traficanţii scapă cu o pedeapsă destul de mică, poate chiar numai cu o amendă. Această situaţie nu reflectă în niciun fel caracterul grav al infracţiunilor de trafic de persoane şi duce la percepţia unor infracţiuni cu " câștiguri rapide şi risc scăzut", percepţie care încurajează infractorii din "crima organizată" să se implice în acest tip de activităţi.

Practica judiciară a arătat faptul că victimele sunt urmărite în instanţă pentru intrare ilegală în ţara respectivă sau pentru alte infracţiuni, din simplul motiv că legile sunt aplicate în mod mecanic, împotriva unor persoane care nu au fost încă identificate ca victime ale unor infracţiuni grave. În plus, eforturile de a combate traficul de persoane prin urmărirea în instanţă pentru delicte legate de prostituţie, implică faptul că guvernele consideră traficul de persoane ca fiind egal cu diferitele forme de muncă în industria sexului, indiferent dacă victimele au participat sub constrângere sau nu.

Începând cu documentele amintite mai sus elaborate la nivel internațional , s-a încercat formularea de către organismele internaționale formularea unei definiții a infracțiunii de trafic de persoane.

Astfel Protocolul Naţiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea şi pedepsirea traficului de persoane, în special femei şi copii, ca anexă la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva crimei organizate transfrontaliere la art. 3 definește infracţiunea de trafic de persoane după cum urmează:

(a) Prin “trafic de persoane” se înţelege recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane prin ameninţare, violenţă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane. Exploatarea include, minimum, exploatarea prostituţiei altor persoane sau alte forme de exploatare sexuală, executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forţat, ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire sau prelevarea de organe."

(b)” Consimţământul persoanei, victimă a traficului, la exploatarea descrisă în alineatul (a) din prezentul articol va fi irelevant, dacă s-a folosit vreunul din mijloacele menţionate în alineatul (a)".

(c)” Recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unui copil, în scopul exploatării, vor fi considerate "trafic de persoane", chiar dacă nu s-a folosit nici unul din mijloacele menţionate în alineatul (a) din prezentul articol."

(d) "Prin "copil" se înţelege orice persoană cu vârsta sub 18 ani."

Definiţia cuprinde toate formele de trafic, precum exploatarea sexuală, condiţiile de muncă forţată, aservire, pe practicile asemănătoare sclaviei şi pe sclavie, fiecare dintre acestea fiind definite în mod distinct.

De asemenea, definiţia nu cere ca victima să treacă peste o frontieră recunoscută în mod internaţional, ci ţine cont de faptul că există persoane traficate în interiorul graniţelor unei ţări, dintr-o regiune în alta.

Cu excepţia traficării persoanelor cu vârsta sub 18 ani, Protocolul cere o formă oarecare de distorsionare a voinţei victimei informate, respectiv prin violenţă, înşelăciune sau abuz de autoritate, respectând astfel faptul că persoanele adulte sunt apte de a lua decizii autodeterminate privind viaţa lor, în special în ce priveşte munca şi migraţia.

Convenţia Europol privind traficul de persoane în articolul 2(2), conţine următoarea definiţie:  "Traficul de persoane reprezintă metodele de supunere a unei persoane la dispoziţia reală şi ilegală a altor persoane, prin folosirea forţei, a ameninţării cu forţa, a abuzului de autoritate, sau a inducerii în eroare, în scopul exploatării prostituţiei, al exploatării sexuale de orice fel, al abuzului minorilor sau al comerţului cu minori abandonaţi."

Un alt organism internațional, respectiv Consiliul Europei a elaborat cu privire la infracțiunea de trafic de persoane următoarea definiție "traficul de femei şi prostituţia forţată  este orice metodă legală sau ilegală de a transporta femei şi/sau de a face comerţ cu acestea, cu sau fără consimţământul lor iniţial, în scopul prostituţiei forţate, a căsătoriilor forţate sau al altor forme de exploatare sexuală forţată. Folosirea violenţei poate fi: fizică, sexuală şi/sau psihologică, şi include atât intimidarea, cât şi abuzul de autoritate sau abuzul unei situaţii de dependenţă."

Alianţa Globală împotriva Traficului de Femei (GAATW) defineşte traficul după cum urmează: "Orice acte sau tentative de recrutare, transportare (înăuntrul sau în afara unor frontiere), cumpărare, vânzare, transfer, primire sau cazare a unei persoane, prin folosirea inducerii în eroare, a constrângerii (inclusiv utilizarea ameninţărilor sau abuzul de autoritate) sau a constrângerii cauzate de datorii, în scopul aducerii sau menţinerii acestei persoane, fără constimţământul ei, plătită sau neplătită, într-o formă de aservire (muncă în gospodărie, aservire sexuală sau de reproducţie), într-o formă de muncă forţată sau constrânsă, sau în condiţii asemnănătoare sclaviei, exploatarea ei petrecându-se în altă comunitate decât cea în care persoana trăia în momentul inducerii ei în eroare, constrângerii prin forţă sau constrângerii cauzate de datorii."

Mai mult decât formularea unei definiții a acestei infracțiuni, GAATW a elaborat și definițiile pentru traficant și persoana traficată. Astfel traficantul este  "O persoană sau o entitate care intenţionează să comită, sau contribuie în calitate de complice sau consimte la comiterea oricăror acte descrise în definiţia traficului de persoane"; persoană traficată este "O persoană recrutată, transportată, cumpărată, vândută, trasferată, primită sau cazată în modul descris în definiţia traficului de persoane, inclusiv copii, indiferent dacă copilul a consimţit sau nu.