Pin It

1.Introducere

Comitetul Regiunilor (CoR) este instanță europeană cu rol consultative ce reprezintă vocea autoritatilor locale în Uniunea Europeană.
Înfiinșat în anul 1992,în baza Tratatului de la Maastricht ce a intrat in vigoare în 1994, CoR este un organism complementar celor tri instituții comunitare (Consiliul Uniunii Europene ,Comisia Europeana,Parlamentul European),avind rolul de a reprezenta interesele colectivitații locale si regionale și de a asigura participarea acestora la procesul de integrare.

2. Apariția și Evolutia istorică a Comitetului Regiunilor

Comitetului Regiunilor a crescut de-a lungul timpului , iar din 2009 , prin Tratatul de la Lisabona , şi-a consolidat statutul şi rolul politic , consultarea sa devenind obligatorie pe tot parcursul procesului legislativ ce implică Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene , în domenii diverse , cum ar fi : coeziune economică şi social , transporturi , sănătate , educaţie şi cultură , formare profesională , protecţia mediului , protecţie civilă , energie.
Prin legitimitatea lor politică , membrii CoR asigură reprezentarea instituţională a tuturor teritoriilor , regiunilor , oraşelor şi localităţilor din Uniunea Europeană , având drept misiune implicarea autorităţilor regionale şi locale în procesul decizional european şi încurajarea unei participări active a cetăţenilor la acest proces . În acest scop , membrii CoR cooperează cu Comisia Europeană , Parlamentul European , Consiliul Uniunii Europene , iar în statele membere , cu instituţiile de la diferite niveluri ale autorităţii publice , conform principiului guvernanţei pe mai multe niveluri .
Membrii adoptă recomandări politice referitoare la strategiile europene şi participă la elaborarea legislaţiei comunitare . Chiar înainte de conceperea actelor normative , propun abordări şi orientări politice extrase din experienţa şi expertiza autorităţilor regionale şi locale , cărora le revine cel mai adesea sarcina aplicării legislaţiei . Ei participă , totodată la exercitarea democraţiei şi a cetăţeniei europene , precum şi la promovarea valorilor reprezentate de acestea şi contribuie la punerea în aplicare a drepturilor fundamentale şi a protecţiei minorităţilor , veghează la respectarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, pentru ca deciziile europene să fie adoptate şi aplicate cât mai aproape de cetăţeni şi la nivelul cel mai adecvat .

3. Structura

CoR este alcătuit din 350 de membri aleşi la nivel local și regional , ale celor 28 de state membre UE . Membrii CoR deţin mandate (administrative) pe plan local şi, ca urmare, menţin constant legătura cu cetăţenii . Ei îşi exercită funcţiunile în cadrul CoR în deplină independenţă, în interesul general al comunităţii.
Mandatul unui membru CoR este de 5 ani și începe la data intrării în vigoare a numirii sale de către Consiliu , iar mandatul lor poate fi reînnoit . Mandatul unui membru sau al unui membru supleant încetează prin demisie , prin terminarea mandatului electoral pe baza căruia acesta a fost numit membru al CoR sau prin deces . Un succesor este numit de Consiliu pentru durata rămasă a mandatului .
Un alt membru sau un membru supleant poate reprezenta un membru titular în cazul în care acesta nu poate participa la o sesiune plenară , o ședință de comisie sau la un alt eveniment . Un membru supleant sau un membru care îl reprezintă pe un altul nu poate vota decât în locul unui singur membru. El exercită toate drepturile și atribuțiile unui membru în timpul ședinței respective . 
Fiecare membru poate decide să facă parte dintr-un Grup Politic în cadrul CoR . În prezent , există cinci grupuri reflectând o serie de afilieri politice ce se reunesc înainte de ședințele importante , pentru a adopta poziții commune :
1. Partidul Popular European (EPP)
2. Partidul Socialiștilor Europeni (PES)
3. Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)
4.Grupul Alianța Europeană (AE)
5. Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (CRE)
Membrii au , de asemenea , posibilitatea de a alege să nu facă parte dintr-un grup politic , dacă doresc acest lucru (neafiliați) .
Membrii CoR deţin mandate (administrative) pe plan local şi, ca urmare, menţin constant legătura cu cetăţenii. Ei îşi exercită funcţiunile în cadrul CoR în deplină independenţă , în interesul general al comunităţii .
Există 6 Comisii care pregătesc proiecte de aviz și organizează conferințe și seminarii pe teme ce țin de domeniile lor de competență . Fiecare comisie numără aproximativ 100 de membri , ( fiecare membru poate face parte din două comisii ) și este asistată de un secretariat din cadrul administratiei . A fost instituită o Comisie speciala pentru afaceri financiare și administrative ( CAFA ) pentru a asista Biroul CoR . Comisiile interne , sunt specializate in domenii tematice :
1. Politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER )
2. Politica economică (ECON )
3. Politica socială , educație , ocuparea forței de muncă , cercetare și cultură (SEDEC )
4. Mediu , schimbările climatice şi energia (ENVE )
5. Cetăţenie , guvernanţă , afaceri instituţionale şi externe (CIVEX )
6. Resurse naturale , inclusiv agricultura (NAT )
Președintele CoR este ales pentru un mandat de doi ani și jumatate , în cadrul Adunării Plenare , președintele dirijează activitatea Comitetului , conduce sesiunile plenare și este reprezentantul oficial al CoR . Markku Markkula (Finlanda/Partidul Popular European ) , membru al Consiliului Municipal Espoo , este președinte în exercițiu , ales la 12 februarie 2015. Prim-vicepreședintele este ales și el de Adunarea Plenară pentru o perioadă de doi ani și jumătate și îl înlocuiește pe președinte în absența acestuia . Karl-Heinz Lambertz ,(Belgia/Partidul Sociliștilor Europeni) , președintele Parlamentului Comunitații Germanofone din Belgia , a fost ales prim-vicepreședinte la 12 februarie 2015.
Biroul este organul executiv al CoR . Este formt din 63 de membri : președintele , prim-vicepreședintele , 28 de vice-președinți (unul din fiecare stat membru ) , președinții grupurilor politice din cadrul CoR și alți 28 de membri din partea delegațiilor naționale , oferindu-i CoR posibilitatea de a reflecta echilibrele de la nivel național si politic . În general , Biroul se întrunește de șapte-opt ori pe an , elaborează programul politic CoR și dă instrucțiuni administrației cu privire la punerea în aplicare a deciziilor sale.
Membrii CoR se întrunesc în sesiune plenară la Bruxelles de șapte ori pe an , pentru a dezbate și adopta avize , rapoarte și rezoluții .
Președintele și prim-vicepreședintele CoR , președinții grupurilor politice și secretarul general se reunesc într-o Conferință a președinților înainte de fiecare sesiune plenară și de alte ședințe importante , în vederea obținerii unui consens politic privind chestiunile strategice .
Secretarul general este numit de către Birou pentru un mandat de cinci ani . Ca șef al administrației CoR , secretarul general nu trebuie să dețină niciun mandat politic . El este responsabil cu punerea în aplicare a deciziilor președintelui și ale Biroului și cu buna funcționare a administrației. Jiří Buriánek este în prezent secretarul general al CoR ,de la 1 septembrie 2014
Secretariatul General este format din cinci direcții : Membri și sesiuni plenare , Lucrări legislative 1 , Lucrări legislative 2 , Comunicare , Resurse umane , Finanțe . Direcția de Logistică și Direcția de Traduceri sunt gestionate în comun cu Comitetul Economic și Social European .
Delegațiile naționale sunt formate dintr-un număr de membri din fiecare dintre cele 28 de țări ale UE . Acestea reflectă echilibrul politic global, geografic și local / regional al fiecărui stat membru . Fiecare guvern național propune reprezentanților săi regionali și care sunt apoi aprobate de către Consiliul UE . Împreună , acestea formează CoR ansamblul de 350 de membri, care se adună în Bruxelles de câteva ori pe an pentru a discuta prioritățile politice și să adopte avize cu privire la legislația UE .
 Mod de operare :
Fiecare delegație națională alege un președinte și numește un coordonator . Rolul coordonatorilor este de a face legătura între administrația CoR și membrii delegației lor naționale. Comitetul Regiunilor oferă următoarele servicii către delegații naționale :
1. folosirea registrului său , care gestionează aspectele procedurale și de infrastructură pentru membrii ;
2. cooperare prioritară cu coordonatorii altor delegații naționale ;
3. organizarea de reuniuni înainte sau în timpul sesiunilor plenare și utilizarea unor săli de ședințe
Sediul: Comitetul Regiunilor se întruneşte la Bruxelles.

4. Principiile Comitetului Regiunilor

Activitatea Comitetului se bazează pe trei principii importante:
Subsidiaritatea : Acest principiu , înscris în tratate în același timp cu înființarea CoR , afirmă că, în cadrul Uniunii Europene , deciziile trebuie luate la nivelul cel mai apropiat posibil de cetățean. Așadar, Uniunea Europeană nu ar trebui să preia sarcini pentru care sunt mai potrivite administrațiile locale , regionale sau naționale.
Proximitatea : Toate nivelurile de guvernare trebuie să încerce să fie „apropiate” de cetățean, în special organizându-și activitatea într-un mod transparent , astfel încât cetățenii să știe cine sunt responsabilii în diferitele domenii și cum își pot face auzite părerile .
Parteneriatul : O guvernare europeană fiabilă presupune cooperarea autorităților locale, regionale , naționale și europene ; toate aceste patru niveluri sunt indispensabile și ar trebui implicate pe parcursul întregului proces legislativ bazat pe guvernanța pe mai multe niveluri .

5. Activitate

Avize
Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European consultă CoR atunci când elaborează texte legislative (regulamente ) în domenii care afectează autoritățile locale și regionale . Proiectele de texte legislative sunt prezentate comisiei competente din cadrul CoR . Apoi este desemnat un raportor care va elabora avizul Comitetului . Proiectul de aviz trebuie adoptat de către comisia competentă a CoR , înainte de a fi dezbătut în sesiunea plenară . Odată ce a fost aprobat în sesiune plenară, avizul oficial este transmis tuturor instituțiilor europene și este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .
Avizele prospective și rapoartele de evaluare a impactului
Activitatea CoR nu este concepută numai în scopul de a reacționa la propunerile legislative , ci și pentru a contribui , pe baza experiențelor membrilor săi , la viitoarele evoluții politice din cadrul UE . Avizele prospective îi permit CoR să participe la conceperea politicilor într-un stadiu foarte timpuriu , producând , prin urmare , un impact mai mare . În mod similar , Comisia Europeană îi poate solicita CoR să elaboreze un raport de evaluare a impactului . După cum o sugerează și numele , aceste rapoarte servesc la evaluarea impactului unei politici la nivel local sau regional.
Rezoluții
Rezoluțiile îi permit Comitetului să își exprime opinia cu privire la chestiuni importante și de actualitate . Grupurile politice ale CoR sau 32 de membri ai CoR pot elabora rezoluții .
Studii și alte publicații
CoR redactează studii cu privire la diferite aspecte ale dimensiunii locale și regionale a UE (educație , transport , probleme sociale , extindere ) . Studiile sunt elaborate cu ajutorul unor experți externi . CoR editează și publicații , atât pentru publicul larg, cât și pentru actorii de la nivel local și regiona l, fiind menite să îi explice activitățile și să contureze evoluțiile politice actuale.
Evenimente
Ca loc de întrunire pentru regiuni și orașe , CoR organizează conferințe, seminarii și expoziții , în colaborare cu partenerii de la nivel local și regional și cu alte instituții ale UE . O dată pe an , pe durata manifestării „Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor” (OPEN DAYS ) , CoR primește la sediul său mii de participanți , care iau parte la discuții animate ori sunt în căutare de parteneri cu care să colaboreze la proiecte commune .

6. Rolul CoR

Scopul principal al activităţii membrilor CoR este acela de a asigura o dezvoltare armonioasă şi durabilă a tuturor teritoriilor , de a contribui la îndeplinirea obiectivelor de coeziune economica , socială şi teritorială ale Uniunii Europene . Aceste deziderate nu se pot realiza decât prin asigurarea autonomiei şi a dreptului de a dispune de resurse financiare adecvate , care să permită exercitarea competenţelor cu care au fost investiţi . Astfel , CoR promovează principiile şi mecanismele bunei guvernanţe şi încurajează procesul de descentralizare . Totodată , CoR încurajează cooperarea dintre autorităţile regionale şi locale din statele membre , dar şi cooperarea cu autorităţile regionale şi locale din ţările candidate , din ţările potenţial candidate, din ţările vecine şi din ţările terţe , în cadrul strategiei de extindere , al politicii de vecinătate şi al politicii de dezvoltare , înfiinţarea de platforme şi reţele , organizarea de forumuri pentru facilitarea cooperării şi schimburilor de experienţă între regiuni , oraşe şi localităţi şi dezvoltarea de parteneriate cu asociaţiile reprezentative ale acestora .
Un rol mai important, conferit de Tratatul de la Lisabona.
În baza Tratatului de la Lisabona, Comisia Europeană are obligaţia de a se consulta cu autorităţile locale şi regionale şi cu asociaţiile acestora cât mai devreme posibil în etapa prelegislativă . Comitetul Regiunilor , în calitatea sa de portavoce a autorităţilor locale şi regionale , este profund implicat în această procedură . Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, reprezintă un progres important în ceea ce priveşte condiţiile necesare pentru ca toate nivelurile de guvernare din întreaga Europă să lucreze împreună. Acesta ar trebui să întărească principiul conform căruia deciziile se iau la un nivel cât mai apropiat de oamenii pe care îi afectează – ceea ce UE numeşte „subsidiaritate”. Tratatul recunoaşte în mod explicit – pentru prima oară – principiul autonomiei locale şi regionale în cadrul statelor membre ale UE. De asemenea, acesta conferă o importanţă mai mare nivelului local şi regional în contextul principiului subsidiarităţii . Tratatul garantează faptul că procesul de elaborare a noilor acte legislative ale UE începe cu o analiză detaliată a impactului la nivel local şi regional al tuturor propunerilor . De asemenea , tratatul conferă Comitetului Regiunilor mai multe prerogative pentru urmărirea proiectului legislativ în toate etapele procesului legislative . Tratatul pune la dispoziţia Adunării UE a reprezentanţilor locali şi regionali mai multe instrumente juridice şi politice . Autorităţile de la toate nivelurile din întreaga Europă vor trebui să colaboreze într-o măsură mult mai mare decât până acum . Comitetul Regiunilor anticipează aceste noi provocări şi este pregătit să contribuie la capacitarea sporită a autorităţilor locale şi regionale.

7. Comparatie : CoR și Consiliul Municipal

Consiliul Municipal Chisinau este o autoritate reprezentativă aleasă în vederea soluționării problemelor de interes municipal , care activează în cadrul Primăriei Municipiului și coordonează activitatea consiliilor locale din componența acestuia.Este format din 51 de consilieri și reprezintă autoritatea deliberativă a a municipiului, în timp ce primarul reprezintă autoritatea executivă . Este convocat o dată pe lună , iar dacă ordinea de zi o impune, este convocat în ședință extraordinară.


 

 

CoR - Comitetul Regiunilor

CMC - Consiliul Municipal Chisinau

1

Numar

350 de membri
Numărul de membri reflectă numarul de locuitori al fiecarui stat membru

51 de consilieri
 Numărul de consilieri se stabileşte în funcţie de numărul de locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale

2

2.1 Mandat


2.2 Încetarea mandatului :

2.1 5 ani


2.2 a)încetarea mandatului
b)deces
c)demisie

2.1 a) 4 ani
         b) poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.
2.2 a)deces
b)încetarea mandatului
c)absente fara motive
d)nedepunerea/refuzul declararii averii
e)incapabilitate in functie

3

3.1Grup Politic

3.2 Partide politice

La alegere

1. Partidul Popular European (EPP)
2. Partidul Socialiștilor Europeni (PES)
3. Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)
4.Grupul Alianța Europeană (AE)
5. Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (CRE)

Din start vin dintr-un grup politic , pot fi si independenți , conform alegerilor din 12 iunie 2015 :
1. 19 Parrtidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM)
2. 17 consilieri - Partidul Liberal (PL)
3. 6 consilieri - Platforma Populara Europeana (PPEM)
4. 4 consilieri – Partidul Nostru (PPR)
5. 3 consilieri- Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM)
6. 2 consilieri –Partidul Lieral Democrat din Republica Moldova (PLDM)
7. 1 consilier – Partidul Liberal din Moldova (PLD)

4

Președinte

Markku Markkula   , pentru un mandat de doi ani și jumatate. președintele dirijează activitatea Comitetului , conduce sesiunile plenare și este reprezentantul oficial al CoR

CMC , alege prin vot deschis  pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează

5

Secretar

Secretar General Jiří Buriánek  , numit pentru un mandate de cinci ani , șef al administrației CoR
Atribuții :
a)funcționarea bună a administrației
b) punerea în aplicare a deciziilor președintelui și ale Biroului

Secretar al Municipiului Chișinău (secretar al CMC ), Valeriu Didencu
Atribuții sub autoritatea primarului :
 a) asigură înştiinţarea convocării consiliului local;

b) participă la şedinţele consiliului local;

  c) avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile;

d) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat
e) asigură buna funcţionare a primăriei;

6

Ședințe

sesiune plenară de șapte ori pe an

ședință   ordinară o dată pe lună, la convocarea primarului, cu excepţia primei şedinţe
se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi.

7

Sediul

Bruxelles

Primăria Municipiului Chișinău

8

8.1 Comisii

8.2 Funcțiile Comisiilor

1. Politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER )
2. Politica economică (ECON )
3. Politica socială , educație , ocuparea forței de muncă , cercetare și cultură (SEDEC )
4. Mediu , schimbările climatice şi energia (ENVE )
5. Cetăţenie , guvernanţă , afaceri instituţionale şi externe (CIVEX )
6. Resurse naturale , inclusiv agricultura (NAT )
7. Comisie speciala pentru afaceri financiare și administrative ( CAFA ) pentru a asista Biroul CoR

a)pregătesc proiecte de aviz
b)organizează conferințe și seminarii pe teme ce țin de domeniile lor de competență

1. Comisia juridică, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale
2. Comisia pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor
3.
Comisia pentru gospodărie locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicații și ecologie
4. Comisia pentru construcții,
arhitectură și relații funciare
5.
Comisia pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații interetnice

a) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către consiliu;

b) analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;

c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliului;

d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu.

 

9

Funcții

CoR le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în procesul legislativ al UE, asigurându-se că punctele de vedere și nevoile autorităților locale și regionale sunt respectate.
a)Comisia EuropeanăConsiliul UE și Parlamentul European trebuie să consulte CoR atunci când elaborează acte legislative în domenii care intră în competența autorităților locale și regionale precum sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă, politica socială, coeziunea economică și socială, transportul, energia și combaterea schimbărilor climatice.
b)Dacă nu este consultat, CoR poate sesiza Curtea de Justiție.
c)Din momentul în care primește o propunere legislativă, Comitetul pregătește și adoptă un aviz pe care îl transmite apoi tuturor instituțiilor europene relevante.
c)De asemenea, CoR poate emite avize și din proprie inițiativă.

a)  a) coordonează activitatea consiliilor orăşeneşti şi săteşti (comunale din componenţa municipiului în vederea soluţionării problemelor de interes comun;

    b) stabileşte şi modifică hotarele sectoarelor;

    c) aprobă, la  propunerea primarului, structura şi statul de funcţii al aparatului preturii;

    d) stabileşte  normativele defalcărilor, prevăzute în condiţiile legii pentru municipiu, către bugetele, oraşelor şi satelor (comunelor) din componenţa acestuia;

 e) stabileşte, în condiţiile legii, subvenţiile de la bugetul municipiului, către bugetul, oraşelor, satelor (comunelor)din componenţa acestuia destinate instituţiilor din sfera socială;
f) confirmă, la propunerea comisarului general de poliţie, numirea şi eliberarea din  funcţie a şefului poliţiei municipale a Comisariatului General de poliţie.

    g) numeşte şi eliberează din funcţie, la propunerea primarului sau a cel puţin o treime din consilierii aleşi, pretorii, vicepretorii, membrii şi secretarul preturii cu votul majorităţii consilierilor aleşi;

    h) confirmă numirea şi eliberarea din funcţie, la propunerea primarului sau a cel puţin o treime din consilierii aleşi, a şefilor de subunităţi, departamente, direcţii, întreprinderi municipale, servicii publice, secţii şi servicii ale primăriei;

    i) stabileşte volumul şi domeniul de folosire a investiţiilor capitale de la bugetul municipal;

 

8. Componență

CoR are 350 de membri titulari și tot atâția membri supleanți , numărul de membri din fiecare stat membru reflectând în mare populația acestuia. Numărul membrilor pe țară este următorul:

State

 Membri

 State

 Membri

 State

 Membri

 Germania

 24

 Belgia

 12

 Irlanda

 9

 Regatul Unit

 24

 Ungaria

 12

 Croatia

 9

 Franța

 24

 Portugalia

 12

 Lituania

 9

 Italia

 24

 Suedia

 12

 Letonia

 7

 Spania

 21

 Bulgaria

 12

 Slovenia

 7

 Polonia

 21

 Austria

 12

 Estonia

 6

 România

 15

 Slovacia

 9

 Cipru

 5

Olanda

 12

 Danemarca

 9

 Luxembourg

 5

 Grecia

 12

 Finlanda

 9

 Malta

 5

 Cehia

 12

       

 TOTAL

 350

9. Date importante

1992: Tratatul de la Maastricht Liderii UE decid înființarea Comitetului Regiunilor (CoR), ca adunare consultativă care le va da regiunilor și orașelor posibilitatea de a se face auzite în cadrul procesului decizional din UE și va constitui o legătură directă între instituțiile de la Bruxelles și cetățeni. Conform tratatului, Comisia Europeană și Consiliul UE au obligația de a consulta CoR în domeniile-cheie de interes regional. Membrii CoR urmează a fi numiți de guvernele statelor membre pentru mandate de patru ani. În martie 1994, CoR organizează prima sa sesiune plenară la Bruxelles.
1995: extinderea UE În urma aderării Austriei, Finlandei și Suediei, numărul de membri ai CoR crește de la 189 la 222.
1997: Tratatul de la Amsterdam  Extinde competențele CoR la aproximativ două treimi din propunerile legislative ale UE. Acest tratat face posibilă, de asemenea, consultarea Comitetului de către Parlamentul European.
2001: Tratatul de la Nisa Subliniază legitimitatea democratică a CoR, solicitând ca membrii acestuia să fie aleși într-o adunare locală sau regională aleasă sau să fie răspunzători din punct de vedere politic în fața unei astfel de adunări. Limitează totodată numărul de membri la 350.
2002-2003: Convenția privind viitorul UE Membrii CoR iau parte la convenția însărcinată cu redactarea Constituției UE. Textul Constituției recunoaște în mod explicit rolul și competențele autorităților locale și regionale; de asemenea, acordă CoR dreptul de a iniția acțiuni în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene pentru a contesta actele legislative ale UE care nu respectă principiul subsidiarității.
Mai 2004: extinderea UE În urma aderării a zece noi state membre, numărul membrilor CoR crește de la 222 la 317.
Februarie 2006: un nou mandat CoR începe un nou mandat de patru ani. Prioritățile sale politice includ sprijinirea rolului autorităților locale și regionale în conformitate cu Strategia de la Lisabona pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, consolidarea coeziunii și solidarității și impulsionarea campaniei „Comunicarea despre Europa - Acțiunea la nivel local” pentru a aduce UE mai aproape de cetățenii săi.
Ianuarie 2007: extinderea UE Odată cu aderarea României și a Bulgariei, numărul membrilor CoR crește de la 317 la 344.
Decembrie 2009: Tratatul de la Lisabona Confirmă dreptul CoR de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a-și apăra prerogativele și principiul subsidiarității - un drept deja recunoscut de Convenția privind viitorul UE. Această nouă competență va consolida rolul politic al CoR, oferindu-i acestuia posibilitatea de a acționa mai eficient pe scena UE, în beneficiul autorităților locale și regionale. De asemenea, Tratatul de la Lisabona extinde mandatul membrilor CoR de la patru la cinci ani.
Iulie 2013: extinderea UE În urma aderării Croației, numărul membrilor CoR a crescut de la 344 la 353 (scăzând apoi la 350).

Concluzie

In urma analizei Comitetului Regiunilor, putem concluziona ca scopul primordial al membrilor CoR este acela de a asigura o dezvoltare armonioasa si durabila a tuturor teritoriilor, de a contribui la indeplinirea obiectivelor economice,sociale si teritoariale ale Uniunii Europene.

Acest Comitet se implica  în domenii diverse, cum ar fi: coeziune economica şi sociala , reţele de infrastructura transeuropene, transporturi , sanatate , educatie şi cultură , politică social , formare profesionala , protectia mediului , schimbari climatic , protectie civilă , energie .

Astfel , CoR protejeaza interesele regiunilor in și permite comunitatii sa activeze cu un randament inalt.

Bibliografie:

 1. Iordan Gheorghe Barbulescu Uniunea Europeana: aprofundare si extindere , Editura Trei, Bucuresti , 2001
 2. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/committee-regions_ro
 3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitetul_Regiunilor#Istorie
 4. http://cor.europa.eu/ro/about/Pages/political-groups.aspx
 5. http://lex.justice.md/document_rom.php?id=C8E304A4:037190E8
 6. http://www.chisinau.md/map.php?l=ro&idc=409
 7. https://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_municipal_Chi%C8%99in%C4%83u
 8. http://lex.justice.md/md/311725/
 9. http://lex.justice.md/md/312485/
 10. http://lex.justice.md/document_rom.php?id=C8E304A4:037190E8
 11. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311666