Pin It

În conformitate cu prevederile art.253CPP. organele de urmărire peanlă:

  • urmărirea penală se efectuează de către procuror şi de către organele constituite conform legii în cadrul:
  1. Ministerul Afacerilor Interne;
  2. Serviciul Vamal;
  3. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.
  • Organele de urmărire penală sînt reprezentate de ofiţeri de urmărire penală anume desemnaţi în cadrul instituţiilor menţionate în ali.(1) şi subordonaţi organizaţional conducătorului instituţiei respective.
  • Ofiţerii de urmărire penală sunt independenţi, se supun legii şi indicaţiilor scrise ale conducărorului organului de urmărire penală şi ale procurorului.
  • Statutul ofiţerului de urmărire penală este abilitat prin lege.

Sarcinile de colaborare şi cooperare a organelor competente de drept în combaterea şi prevenirea criminalităţii sunt: sporirea eficacităţiilucrului privind preîntîmpinarea, stabilirea, curmarea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor.

După cum este relatat în C.P.P., activitatea de urmărurea penală este înfăptuită de ofiţeri de urmărire penală. În dependenţă de caracterul infracţiunei care s-a consumat, se va repartizat pentru soluţionarea ulterioară la organul competent.