Pin It

    Introducere

       Conform Constitutiei, intrate in vigoare la 01.01.1948, Italia este o republica parlamentara. Ea este constituita ca stat independent, organizat dupa modelul francez  cu o importanta delegare de autoritate la nivelurile inferioare  ale structurii administrative, respective cel regional, al provinciilor si municipalitatilor.

      Constitutia italiana a fost elaborate in perioada 1946-1947 si a fost adoptata in 1948. Specialistii apreciaza ca are un continut rigid, motiv pentru care  frecvent este necesara amendarea ei. Constitutia ofera insa cetatenilor  o serie de posibilitati de participare la abrogarea continutului  unor legi, fie prin referendum, sau prin solicitarea  formulate expres de patru consilii regionale.

      Constitutia italiana stabileste ca exista o separare  a autoritatii executive de cea juridica. Executivul este responsabil pentru implementarea legilor, in timp ce  autoritatea  juridicaurmareste daca aceste legi sunt aplicate correct, atit in ceea ce priveste cetatenii, cit si  intre acestia si administratia publica.[1]

      Sistemul parlamentar  Italian se caracterizeaza  prin alteranța partidelor  de putere, dar care se realizează în condiții specific și restrînse. Această întrucît  multipartidismul Italian este pluripolar. Acest sistem   se distinge  prin cîteva dimensiuni, unele chiar contradictorii, altele cu totul inedited, între care:

 1. viața politică parlamentară este întreținută și dominată de activitatea partidelor politice, în cadrul căreia se decide totul;
 2. multipartidismul Italian se remarcă cel puțin prin faptul că:

-există totuși două partied dominante, în jurul cărora sunt polarizate toate celelalte, fără însă ca vreunul  din ele să-și poată asigura majoritatea parlamentară;

-unul dintre partide este de opoziție nu doar fața de guvern, dar și față de regim;

-în majoritatea celorlalte partide, începînd cu cel dominant, există multiple tendințe  și fracțiuni, o «federație de fracțiuni», avînd fiecare   conducerea sa şi obiectivele sale;

      c)  în aceste condiţii, parlamentarismul italian, un parlamentarism raţionalizat, are o   semnificaţie pur formală.

      O privire generala supra sistemului politic italian in cei aproape 50 de ani  care au trecut de la adoptarea Constitutiei, arata ca Parlamentele au legiferat intr-un climat democratic, iar guvernele, in ciuda frecventei lor inlocuiri, au actionat in limetele  ordinii constitutionale. Si totusi, in mod paradoxal, democratia italiana este apreciata ca o “democratie dezorganizata” sau, altfel spus, ca o democratie  in care nu se respecta regulile  jocului politic.O astfel de democratie risca insa sa se blocheze, datorita  unor factori destabilizatori: partidele politice.

      Paradoxul intre tenta constitutionala a guvernarii si “democratia dezorganizata” este de fapt, rezultatul  contradictiei intre stabilitatea Parlamentelor si instabilitatea   Guvernelor. Astfel, circa 4 decenii, raporturile de forta  in Parlament – intre democrat-crestini, comunisti si socialisti – au ramas practic neschimbate. In schimb, Guvernele de coalitie, care nu pot obtine sprijinul unei majoritati parlamentare absolute se succed la putere cu  o frecventa destabilizatoare uneori pentru viata politica a tarii.

      Observatorii politici italieni  nu se sfiesc, de aceea, sa aprecieze ca democratia italiana aluneca spre o dictatura  a partidelor politice, fenomen similar cu situatia politica a Frantei in timpul celei  de a IV-a Republicii (1946-1958). Altfel spus, in Italia puterea  nu se concentreaza  exclusiv in Parlament, ci in statele majore ale partidelor politice, reprezentate in Guvern.  Aceasta realitate politica  incontestabila  a permis unor autori sa aprecieze Italia ca un  stat al “partitocratiei”. Remediul este sesizabil chiar pentru oamenii politici. Este pilduitoare, in acest sens, demisia presedintelui Cossiga in vara 1992 in favoarea desemnarii “unui presedinte puternic”.

      Cadrul institutional italian se compune din organul legislativ, organele executive şi Curtea Constituţională.

   Sistemul de partide:

       Multipartidizmul italian – ca fenomen – are patru trasaturi care ii confera conotatii specifice, generate in parte si de  factori social-istorici ce caracterizeaza natiunea italiana, cum ar fi: promovarea extremismului politic, fie de stinga, fie de  dreapta;  marea diversitate  ideologica a formatiunelor politice; exclusivismul politic cvasi-genetic- reminescenta a  marelui Imperiu Roman;contradictia intre institutiile democratice si principiile antisocialeale Mafiei. Din perspectiva analizei istorice trasaturile multipartidismului italian – ca sistem de partide  - au fost  considerate:

 1. Existenta a doua partide politice proeminente, avind o pondere asemanatoare, dar insuficienta pentru obtinerea majoritatii absoute a mandatelor in parlament si care nu putea forma un guvern monocolor. Pina la alegerile  parlamentare din 1994 aveau rolul de partide  proeminente  Uniunea Crestin Democratica si Partidul Democrat al Stingii (fostul partid comunist). Cele  doua formatiuni erau ireconciliabil opuse  din punct de vedere politic si ideologic;
 2. Partidul comunist, transformat in Partidul Democrat al Stingii s-a aflat intr-o perpetua opozitie parlamentara si guvernamentala. Mai mult, participarea comunistilor la guvernare a fost traditional exclusa, deoarece erau scotiti chiar si dupa reorientarea ideologica si cererea  de a fi admisi in Internationala Socialista, ca adversari ai regimului si ai ordinii constitutionale;
 3. Existenta in cadrul fiecarei formatiuni politice a curentelor, fractiunilor, grupurilor dizidente ceea ce nu favorizeaza formarea unei coeziuni a programului politic si promovarea unei linii politice unitare.

Principalele partide politice in Italia sunt:

 • Partidul Crestin-Democrat;
 • Partidul Democrat de Stinga;Partidul Comunist Restructurat;
 • Liga Lombarda;
 • Partidul Socialist;
 • Partidul Liberal;
 • Partidul Social Democrat.

      In afara partidelor politice , in Italia exista numeroase sindicate, asociatii patronale, cercuri religioase si etc.. care tind sa exercite o puternica presiune  si influenta  asupra guvernantilor, ca si asupra  maselor de cetateni prin metode  de manipulare a opiniei publice. In felul acesta organismele mentionate participa indirect la jocul politic.[2]

       Desfasurarea activitatii  in cadrul Camerelor este sustinuta de implicarea directa a comisiilor parlamentare diferite ca numar de la o camera la alta. Camera Deputatilor are 14 comisii permanente, fiecare aproximativ cu 45 de membri. Acestea sunt structurate in subcomisii si subcomisii ad-hoc. Senatul are 12 comisii, fiecare cu cite 30 de membri structuralipe subcomisii, subgrupuri si grupuri de lucru.

      Comisiile Parlamentare au autoritate in a dezbate actele normative primate de la Guvern si de a analiza propunerile legislative  formulat de catre cealalta camera. Aceste propuneri urmeaza a se dezbate si aproba in plen. Frecvent  comisiile sunt imputernicite  sa exercite direct putere legislativa. De asemenea, comisiile parlamentare sunt implicate in exercitarea functiei de control si chiar derularea  de investigatii in legatura cu activitatea desfasurata de Guvern.

      Camerele pot constitui comisii bicamerale si comisii de interpelare, care colaboreaza cu institutiile  juridice pentru a obtine informatii.

      Consiliul National pentru Economie  si Probleme si Probleme de Munca este format din reprezentanti din industrie si forta de munca numiti de Presedintele Republicii. Acesta are functie  de consultare si investigare in domeniul muncii, angajarii fortei de  munca si economiei. Influenta pe care o exercita este relativ redusa.[3]

Autoritatea legislativa.

      Autoritatea legislativa in Italia apartine parlamentului.

Initiativa legislativa in Italia apartine:

 • Guvernului;
 • Camerei Deputatilor;
 • Senatului;
 • Adunarilor Regionale;
 • Consiliului National pentru Economie si Probleme de Munca;
 • Cetatenilor, daca aceasta dorinta estevexprimata in scris si este sustinuta de cel putin 50000 de votanti.

      Parlamentul este bicameral,Camera Deputatilor si Senatul Republicii. Ambele camera au aceeasi autoritate si functii identice: fiecare lege trebuie sa fie aprobatade ambele camera, ceea cev in Italia se numeste “bicameralism perfect”. Membrii ambelor camera sunt alesi pentru 5 ani si  pot fi eliberati  din functie inainte de expirarea  mandatului, daca  nu reusesc sa formeze majoritatea  guvernului.

      Camera Deputatilor isi desfasoara activitatea  in Palazzo  di Montecitorio si este compusa  din 630 deputati alesi prin vot direct universal.Numarul deputatilor  este proportional cu populatia, iar virsta nlor  trebuie sa fie peste 25 de ani.

      Senatul Republicii se afla in Palazzo Madame si este format din 315 senatori alesi plus senatorii alesi pe viata (primul Presedinte al Republicii si 5 senatori numiti de Presedintele Republicii).Senatorii sunt alesinla nivelul regiunilor si trebuie sa aiba ca virsta  mai mult de 40 de ani.

    Autoritatea executiva.

     Autoritate executiva  se exercita prin Consiliul de Ministri numit de Presedintele Republicii.  Guvernul are o structură uniorganică, în sensul că Guvernul este format din Prim-ministru si membrii guvernului, fără un nivel ierarhic intermediar.

      Optiunea Presedintelui pentru Consiliul de Ministri este formulata dupa un proces de consultare a partidelor politice desfasurat sub conducerea Presedintelui.  Constituţia Italiei prevede că Primul ministru este numit de Președinte. De asemenea, șeful satului îi numește și pe  miniștri la propunerea premierului. Guvernul trebuie să obţină încrederea ambelor Camere ale Parlamentului, însă este posibil să fie învestit  şi cu votul contraral unei Camere,dar va avea puţine şanse de supravieţuire, deoarece acea Cameră îi va bloca iniţiativele legislative.

       Președintele are la dispoziție o paletă largă de posibilități de desemnare a Primului –ministru în funcție de configurația politică a Guvernului. Miniștrii pot fi recrutați fie din cadrul Parlamentului, fie din afara acestuia. Statisticcile guvernamentale indică însă practica  de recrutare  a miniștrilor  din rîndul membrilor Parlamentului, miniștrii non-parlamentari fiind prin excelența specialiști cu înaltă calificare sau militari. Primul ministru derecționează politica general a Guvernului și își asumă răspunderea pentru aplicarea acesteia.

      Cele mai importante componente ale Biroului Presedintelui Consiliului de Ministri sunt:

 • Subsecretarul Biroului Presedintelui Consiliului de Ministrii este peincipalul colaborator al Presedintelui si Secretarul Consiliului de Ministri;
 • Departamentele, citeva cu sarcini de coordonare, altele responsabile  pentru activitati desfasurate  in sectoare specifice.  Citeva ministere  sunt conduse  de ministri fara portofoliu, echivalent cu un ministru de stat. Acestea sunt atasate Biroului Presedintelui Consiliului de Ministri si de obicei coordoneaza activitatea dintre diferite sectoare.
 • Secretariatul General care coordoneaza activitatea diferitelor ministere.

   Biroul  Presedintelui Consiliului de Ministri include:

 • Cosiliul de Cabinet, un compartiment responsabil pentru formularea propunerilor  de solutionare a problemelor  politice  presante  si pentru monitorizarea implementarii  programelor guvernului. Acest Consiliu  este format dintr-un  numar limitat  de ministri  reprezentind  toate partidele reunite  in coalitie.
 • Conferinta Permanenta a Regiunelor Statului este un compartiment care coordoneaza actiunele guvernului central si ale guvernelor regionale.
 • Consiliul Superior al Administratiei Publice si Scoala Superioara de Administratie publica, organizata dupa modelul francez al Ecole Nationale d’Administration (ENA), ambele sunt administrate de Ministerul pentru Servicii Civile.

      Consiliul de Ministri este format din toti ministrii guvernului cu si fara portofoliu. Pe baza unor legi nescrise, ministrii sunt de obicei membri ai Parlamentului. Consiliul de Ministri  este principala  institutie de fundamentare  a  deciziilor, responsabila pentru toate proiectele Guvernului, care  urmeaza a fi  aprobate inainte de prezentarea in Parlament. Exercita si putere  legislativa aprobînd decrete si hotarîri in cadrul Consiliului.  Membrii Consiliului de Ministri numesc Seful Departamentului de Administratie Publica, directorii generali din ministere si intervin in solutionarea situatiilor de conflict dintre ministere.

      În Italia, conform Constituţiei, numărul, atribuţiile  şi organizarea ministerilor sunt determinate prin lege. Fiecare minister este condus de un  ministru, responsabil pentru activitatea propriului minister şi de cel puţin un secretar de stat, asistat de un birou, format  din şeful biroului şi persoane responsabile  pentru problemele legislative şi relaţii cu presa. Un minister este structurat de obicei în direcţii care reunesc devizii.[4]

      Ministerul pentru Planificare Economica si Buget  nu are putere efectivadar are atributii pentru coordonarea procesului de formulare  si implementarea programelor de infrastructura din sectorul public.

      Exista, de asemenea,  un numar de comisii interministeriale formate de ministrii responsabili si  implicati direct in diferite domenii de activitate. Ei sunt: functionari publici  si experti, care pregatesc si coordoneaza  activitatea Consiliului de Ministri in sectoare specifice. ( de exemplu: control, pret, industrie, mediu, politica economica etc.).

      Comisie cea mai importanta este Comisia Interministeriala pentru Planificare Economica condusa de Ministerul pentru Planificare Economica si Bugetara.

      Responsabilitatile ministerilor pot fi modificate. Fiecare minister este condus de un ministru, responsabil pentru activitatea propriului minister si de cel putin un secretar de stat. Acesta este asistat de un birou format din seful biroului si persoane responsabile  pentru problemele legislative si relatii cu presa.

      Un minister este  de obicei structurat in directi, care reunesc divizii. In decembrie 1991 existau 19 ministere, dintre care 8 erau fara portofoliu (Serviciile Civile, Politica Comunitara, Afaceri Regionale Relatii Parlamentare, Protectie civila, Afaceri Speciale si Sectorul Urban), conduse si finantate din surse extrabugetare.

      Președintele Italiei are următoarele atribuții de bază:

 • trimite mesaje Camerelor;
 • autorizează prezentarea în Camere a proiectelor de lege de către Guvern;
 • fixează referendumul popular, în cazurile prevăzute de lege;
 • numește pe funcționari de stat;
 • acreditează și primește ambasador;
 • ratifică tratatele internaționale, după autorizația prealabilă a celor două Camere legislative în cazurile cerute de Constituție;
 • este comandantul forțelor armate și prezidează Consiliul Suprem al Apărării;
 • prezidează Consiliul Superior al Magistraturii;
 • exercită dreptul de grațiere;
 • conferă decorații.

      Actele în care se materializează atribuțiile prezidențiale sunt contrasemnate de miniștri de resort, care își asumă responsabilitatea pentru conținutul lor. Actele care au valoare legislativă, precum și celelalte acte prevăzute prin lege, sunt contrasemnate de primul-ministru.

      Ca orice șef de stat într-un regim parlamentar, Președintele Italiei nu răspunde de actele săvîrșite  în timpul exercitării funcțiilor sale, decît pentru actele de înaltă tradare sau atentat împotriva Constituției. Dacă se face vinovat  de înaltă trădare sau de activitatee anticonstitușională, Președintele va fi pus sub acuzare  de cele două Camere legislative  reunite în ședință comună, decizia fiind luată cu votul majorității absolute a membrilor acestora. Competența de a judeca revine potrivit art. 134 Legii fundamentale – Curții Constituționale.  

      Curtea Constituțională sesizată se va pronunța asupra legalității încriminării.În cazul stabilirii vinovației, Președintele Republicii și Miniștrii pot fi defiriți Curții Constituționale pentru crime prevăzute în Codul Penal, comise în legătura cu exercitarea funcțiilor guvernamentale. Împotriva deciziilor Curții Constituționale nu se poate iniția nici o cale de recurs.

 

[1] Stanciulescu Gabriela, Androniceanu Armenia. Sisteme comparate de administratie publica europeana.- Bucuresti: Editura economica, 2001, p.273-274.

[2] Ionescu Cristian. Drept constitutional si institutii politice. Teoria generala a institutiilor politice. Vol. I.- Bucuresti: Luminalex, 2001, p. 494-495.

[3] Stanciulescu Gabriela, Androniceanu Armenia. Sisteme comparate de administratie publica europeana.- Bucuresti: Editura economica, 2001, p.274-275.

[4] Zaharia Gheorghe T. Sisteme administrative în context european. Chişinău: TENICA –Info, 2005,p.126.