1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Mijloace prin care se realizeaza transformarea obligatiilor

Reglementare: Novatia este reglementata in capitolul IV, intitulat novatia, ea reprezentand cel mai evident mod de transformare a obligatiilor.

Legiuitorul a optat pentru o prezentare comuna a mijloacelor de transmisiune si transformare a obligatiilor intr-un titlu comun, fara a distinge intre mijloacele de transmisiune a obligatiilor si cele de transformare a acestora datorita similitudinilor dintre procesele acestea.

Ideea de novatie presupune transformarea raportului obligational prin stingerea unei obligatii vechi si aparitia unei obligatii noi. Daca in privinta novatiei subiective, aceasta este acoperita in mare parte de mijloacele de transmisiune, novatia obiectiva isi dovedeste importanta in actuala reglementare juridica.

Def. Novatia este o operatiune juridica de natura contractuala prin care partile sting o obligatie veche si o inlocuiesc cu o obligatie noua.

Stingerea obligatiei vechi si nasterea obligatiei noi au loc concomitent.

Distinctii:

Novatia nu trebuie sa se confunde cu cesiunea de creanta si nici cu subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei. In cazul novatiei, obligatia veche se transforma intr-o alta obligatie noua, cea veche fiind stinsa, in timp ce , in cazul cesiunii de creanta si al subrogatiei personale, obligatia existenta ramane aceeasi si se transmite cu toate garantile si accesoriile sale la creditorul subsecvent.

In cazul preluarii de datorie, in ambele sale forme, distinctia nu mai este atat de clara, intrucat aceste operatiuni adesea se suprapun. Totusi exista distinctii precum:

 1. Prin preluarea de datorie opereaza o mai larga transmisiune a pasibului obligational si doar a pasivului datoriei in timp ce prin novatie transformarea poate privi atat pasivul cat si activul.

 

 

 

Tipuri de novatie

Doctrina si codul civil a consacrat doua:

 1. Novatia obiectiva care intervine atunci cand se realizeaza prin schimbarea obiectului sau cauzei obligatiei vechi.Subiectele raman aceleasi
 2. Novatia subiectiva este cea care se realizeaza prin schimabrea creditorului sau debitorului obligatiei initiale.

Conditiile novatiei

Prin definitie novatia este un contract, asadar pentru a fi valabil, trebuie sa fie indeplinite toate conditiile generale de validitate a oricarui contract. In ce priveste forma novatiei, trebuie sa subliniem ca ea trebuie sa respecte toate conditiile de forma cerute de lege pentru moificarea contractului, adica toate conditiile de forma care au fost impuse pentru incheierea valabila a contractului initial.

Conditii speciale:

 1. Sa exista o obligatie veche valabila care urmeaza sa se stinga prin vointa partilor. Obligatia lovita de nulitate absoluta nu poate fi novata in schimb cea lovita de nulitate relativa se poate.
 2. Sa se nasca prin acordul partilor o obligatie noua valabila care o inlocuieste pe cea veche. Daca obligatia noua nu este valabila cea veche ramane in picioare. Atunci cand obligatia noua este lovita de nulitate relativa, novatia se va consolida daca nulitatea a fost acoperita. Daca nu se consolideaza, persista obligatia veche.
 3. Obligatia noua care se naste prin novatie trebuie sa aiba un element nou fata de vechea obligatie. Exemple:
 4. Schimbarea creditorului
 5. Schimbarea debitorului
 6. Schimbarea obiectului
 7. Schimbarea cauzei
 8. Transformarea unei obligatii pure si simple intr-o obligatie sub conditie si invers
 9. Sa existe intentia expresa a partilor de a nova.

Efectele novatiei:

 In principal, novatia atrage dupa sine, stingerea obligatiei initiale si nasterea unei noi obligatii. Aceasta transformare atrage dupa sine importante consecinte juridice:

 1. Situatia garantiilor creantei initiale. Prin novatie se stinge obligatia veche impreuna cu toate garantiile sale care, fiind accesorii ale creantei initiale, inceteaza concomitent cu aceasta. In ce priveste garantiile distingem mai multe situatii:
 2. Ipotecile constituite de debitor pentru executarea obligatiei initiale se sting in ipoteza in care are loc o novatie prin schimbarea debitorului.
 3. Ipotecile constituite de terti in vederea garantarii obligatiei originare se sting odata cu incheierea contractului de novatie
 4. Novatia intre un creditor si unul dintre debitorii solidari are ca si consecinta faptul ca ipotecile legate de vechea creanta nu pot fi transferate decat asupra bunurilor codebitorului care contracteaza noua datorie
 5. In sfarsit, in legatura cu toate garantiile creantei initiate, trebuie mentionat ca din interpretarea de ansablu a textelor se deduce suficient de clar ca aceste garantii se pastreaza in toate cazurile in care cei care le-au constituit sunt de acord la cererea creditorului , sa supravietuiasca pentru a garanta noua obligatie
 6. Raporturile dintre parti. Nasterea unei noi obligatii concomitent si conditionat de stingerea obligatiei initiale. Noua obligatie are mereu caracter contractual.
Loading...