Pin It

Preşedintele conduce şedinţa, potrivit art. 296 C.pr.pen., îndeplinind toate îndatoririle pe care le are în virtutea legii şi decide asupra cererilor formulate de părţi, dacă rezolvarea acestora nu este dată în căderea completului.

Întrebările se pun prin mijlocirea preşedintelui, care poate încuviinţa ca întrebările să fie adresate direct. El este cel care acordă cuvântul procurorului, părţilor, avocaţilor, cel care închide şedinţa de judecată şi pronunţă hotărârea.

Preşedintele declară deschisă şedinţa de judecată, şi anunţă, potrivit ordinii de pe lista de şedinţă, cauza a cărei judecare este la rând, dispune facerea apelului părţilor şi al celorlalte persoane citate, şi constată care din ele s-au prezentat.

Părţile se pot prezenta şi participa la judecată chiar dacă nu au fost citate sau nu au primit citaţia, preşedintele având îndatorirea să stabilească identitatea acestora.

De asemenea, conform art. 298 C.pr.pen. preşedintele veghează asupra menţinerii ordinii şi solemnităţii şedinţei, putând lua măsurile necesare în acest scop. Preşedintele poate limita accesul publicului la şedinţa de judecată, ţinând seama de mărimea sălii de şedinţă.

Când o parte sau orice altă persoană tulbură şedinţa sau nesocoteşte măsurile luate, preşedintele îi atrage atenţia să respecte disciplina, iar în caz de repetare ori de abateri grave dispune îndepărtarea ei din sală. Partea îndepărtată este chemată în sală înainte de începerea dezbaterilor. Preşedintele îi aduce la cunoştinţă actele esenţiale efectuate în lipsă şi îi citeşte declaraţiile celor ascultaţi.