Pin It

Cuvîntul  „principiu” vine de la latinescul principio ceea ce înseamnă început.Prin principii ale dreptului înţelegem ideiile,tezele fundamentale care stau la baza întrgului sistem de drept,determinate de relaţiile sociale,fiind expresia concentrată, a valorilor promovate şi apărate de drept.În literatura juridică există mai multe opinii privitor la clasificarea principiilor dreptului.Unii consideră,că principiile se clasifică în două mari grupuri: a)principii generale (fundamentale); b)princip.ramurale.Însă există şi alte păreri conform cărora principiile se clasifică în trei grupuri:princip.fundamentale; princip.ramurale;princip.interramurale.Principii fundamentale se mai numesc şi constituţionale deoarece sînt reglementate în Constituţie.Ele se dezvoltă din acele norme juridice care reglementează relaţiile sociale de primă importanţă pentru unitatea organizată de stat.Princip.fundamentale stau la baza princip.ramurale şi interramurale.Ele sînt foarte mobile,caracterizîndu-se printr-o pronunţată legătură logică între ele, şi se realizează pe planul  TGD.princip.generale ale dreptului se delimitează de norma juridică.Norma juridică se raportează la principile dreptului în două sensuri: 1.princip.dreptului îşi găsesc realizarea prin aplicarea practică a conduitei prescrise de n.juridică.2.Normele juridice conţin şi descriu cele mai multe din principiile dreptului.Princip.ramurale sînt principiile propri  unei singure ramure de drept.Ele sînt înscrise în coduri şi în alte legi.Din această categorie fac parte princip.individualizării pedepsei penale,princip.libertăţii contractuale etc.Princip.interramurale se referă la două sau mai multe ramuri de drept,însă nu la toate.Ex:principiul oralităţii,publicităţii în dreptul procesual penal şi civil. De aici rezultă că aceste trei grupuri de principii se întrepătrund, se completează şi se sprijină reciproc.