Pin It

Precizări.

Legea 31/1990 art. 2,  prevede că o societate comercială trebuie să îmbrace una din următoarele forme juridice:

- societatea în nume colectiv,

- societatea în comandită simplă,

- societatea cu răspundere limitată,

- societatea pe acţiuni,

- societatea în comandită pe acţiuni.

Formele juridice ale societăţii comerciale indicate de lege au un caracter limitativ. Deci, nimeni nu poate constitui altă formă de societate comercială cu personalitate juridică, decât cele indicate de lege.

Persoanele sunt libere să aleagă orice formă de societate.

Legiuitorul însă este liber să constituie forme speciale de societate.

Codul comercial reglementează societatea în participaţie, iar Legea nr. 300 din 2004 reglementează asociaţia familială. Acestea sunt societăţi comerciale fără personalitate juridică.

Totodată, pentru ocrotirea unor interese, forma de societate este impusă de lege.

Din moment ce a fost aleasă forma societăţii, asociaţii sunt obligaţi să respecte regulile ce reglementează acea formă societară.

Asociaţii au libertatea să modifice sau să adauge unele elemente pentru a adapta contractul intereselor lor.

Forma societăţii trebuie prevăzută în actul constitutiv - art. 7 şi art 8 din Legea nr. 31/1990.

Dacă forma societăţii nu este cuprinsă în actul constitutiv, practica şi doctrina au stabilit că avem de a face cu o societate nume în nume colectiv . Această formă societară ocroteşte cel mai bine interesele terţilor.

 

Clasificarea societăţilor.

Societăţile comerciale se pot clasifica după mai multe criterii:

  1. a) după natura societăţii (după prevalenţa elementului personal ori a celui material), societăţile sunt clasificate în societăţi de persoane şi societăţi de capitaluri.

- societăţile de persoane, presupun un număr mic de persoane ce se cunosc şi au încredere una în alta. Ele se fundamentează pe contracte intuitu personae. Din această categorie fac parte: societatea în nume colectiv şi societatea în comandită simplă.

- societăţile de capitaluri se constituie dintr-un număr mare de asociaţi care contribuie cu capitalul lor la formarea capitalului social. Nu contează calităţile personale ale asociaţilor. În această categorie intră societăţile pe acţiuni şi societăţile în comandită pe acţiuni.

Societatea cu răspundere limitată nu se încadrează în nici una din cele două categorii. Ea împrumută caractere de la fiecare din cele două tipuri societare.

  1. b) după întinderea răspunderii asociaţilor pentru obligaţiile sociale, distingem între: societăţi în care asociaţii au răspundere nelimitată şi societăţi în care asociaţii au răspundere limitată.

În societăţile în nume colectiv şi societăţile în comandită, în ce-i priveşte pe comanditaţi, asociaţii răspund nelimitat, subsidiar şi solidar pentru obligaţiile societăţii.

În societăţile pe acţiuni, cu răspundere limitată, în comandită pe acţiuni şi în comandită simplă, în ce-i priveşte pe comanditari, asociaţii răspund în limita aportului lor.

  1. c) după structura capitalului social reţinem:

- societăţi în care capitalul social se divide în părţi de interes

- societăţi în care capitalul social se împarte în acţiuni.

Capitalul se divide în părţi de interes în societăţile de persoane şi societatea cu răspundere limitată (pentru acest ultim tip de societate, se foloseşte noţiunea de părţi sociale).

În societăţile de capitaluri, capitalul social se împarte în acţiuni.

Trebuie precizat că între părţile de interes, respectiv părţile sociale şi acţiuni  există multe asemănări : acestea se cuvin asociaţilor, în proporţiile stabilite de actul de constituire în schimbul aportului lor la formarea capitalului social, deasemenea, conferă asociaţilor dreptul: de a participa la luarea hotărârilor în organele societăţii; de a primi dividende;  la contravaloarea aportului lor în cazul retragerii, excluderii precum şi în cazul dizolvării şi lichidării societăţii. Deosebirea este dată de modul de transmitere. Părţile de interes nu sunt transmisibile, iar părţile sociale se pot transmite, în mod excepţional, în condiţiile prevăzute de art. 202 din Legea nr. 31/1990.

  1. d) În raport cu existenţa sau inexistenţa posibilităţii de a emite titluri de valoare, distingem:

- societăţi ce pot emite titluri de valoare ,

- societăţi ce nu pot emite titluri de valoare.

Pot emite titluri de valoare societăţile pe acţiuni şi societăţile în comandită pe acţiuni. Titlurile emise sunt numite acţiuni. Titlurile de valoare materializează dreptul asociaţilor asupra unei fracţiuni din capitalul social şi fac parte din categoria titlurilor de valoare negociabile (titluri de credit) .

Nu pot emite titluri de valoare societăţile de persoane şi societatea cu răspundere limitată.