Pin It

   Bagajele sunt bunuri de uz personal si alte obiecte pe care le ia o parsoana cu sine in calatorie.

   Potrivit Regulamentului de transport si dupa natura lor, bagajele se pot clasifica astfel: bagajele neinregistrate, aflate in paza calatorului; bagaje in depozit temporar; bagaje inregistrate.

   Bagajele din prima categorie sunt acelea care prin volumul lor redus sau prin greutatea lor pana la 30 kg se transporta gratuit, si nu se predau caii ferate, ramanand in paza calatorului.

   Bagajele din cea de-a doua categorie fac obiectul unui contract de depozit, acestea fiind predate spre pastrare si paza in depozitul caii ferate, contra unei taxe tarifare, nu si transportarea lor.

   In fine, bagajele inregistrate formeaza obiectul material al contractului de transport de bagaje, in schimbul taxei tarifare platita de calator. Transportul acestor bagaje se face cu acelasi tren cu care calatoreste calatorul sau in vagoane special amenajate. Aceste bagaje fie depasesc volumul sau greutatea admisa pentru bagajele de mana, fie, desi nu depasesc aceste limite, calatorul nu doreste sa le aiba in paza sa, incheind un astfel de contract.

   Pentru prevenirea unor consecinte daunatoare, prin primirea ca bagaje a unor marfuri excluse la transport, calea ferata are dreptul de a verifica continutul oricarui bagaj, cand sunt motive temeinice ca declararea continutului este falsa, in prezenta posesorului recipisei iar in lipsa acestuia in prezenta a doi martori straini de calea ferata, incheindu-se un proces-verbal constatator.

   Contractul de transport de bagaje se incheie prin predarea bagajului la magazia de bagaje pentru a fi transportate la o anumita destinatie, plata taxei tarifare si eliberarea recipisei de bagaje, care contine urmatoarele mentiuni:

   - denumirea statiei de predare si a celei de destinatie;

   - ziua predarii si trenului caruia s-a predat bagajul;

   - felul si greutatea coletelor;

   - suma reprezentand tariful si alte tarife eventuale;

   - suma reprezentand asigurarea sau interesul declarat.

   Recipisa de bagaje este formata din patru exemplare:

   - cuponul de control;

   - recipisa de bagaje care se inmaneaza calatorului;

   - foaia de manipulare care insoteste transportul pana la destinatie si care se preda calatorului impreuna cu bagajul;

   - matca (copia) care ramane la carnetul de recipise.

   Calea ferata poate refuza primirea la transport a bagajelor ambalate defectuos sau insuficient, iar daca in aceste conditii a primit totusi la transport bagajele, va trebui sa faca mentiunea corespunzatoare pe recipisa de bagaje, ele circuland pe raspunderea posesorului recipisei.

   Bagajele si coletele se cantaresc obligatoriu si gratuit la predare, in prezenta predatorului. Se cantaresc vietatile mici, transportate in custi, obiectele pentru care se iau ca baza greutatile specificate in tarif, coletele de ziare in greutate pana la 10 kg, iar cele cu reviste si carti pana la 20 kg de colet. Dupa ajungerea la destinatie, daca bagajele si coletele prezinta urme de violare, la cererea scrisa a posesorului recipisei de bagaje, coletele vor fi obligatoriu verificate. Cel indreptatit poate refuza primirea bagajelor, atunci cand calea ferata nu da curs cererii sale.

   Eliberarea bagajelor se face in statia pentru care au fost predate, insa la cererea posesorului recipisei pot fi restituite in statia de plecare ori in una intermediara, cu conditia ca timpul de oprire a trenului, cu care sunt transportate, sa permita operatiunea si daca nu se opun dispozitii de ordin sanitar, vamal, fiscal sau administrativ.

   Daca trenul intarzie pierzand corespondenta cu cel urmator sau daca circula numai o portiune din parcursul normal, posesorul recipisei poate cere inapoierea bagajului in statia de predare, fara a mai fi obligat la plata taxei corespunzatoare inapoierii, avand totodata si dreptul de a i se restitui cota parte din taxa corespunzatoare parcursului nestrabatut.

   In cazul transportului de mesagerii, termenul de executare a transportului este acelasi cu cel prevazut pentru marfurile expediate cu trenuri de calatori.

   Forma si continutul expeditiilor de mesagerii sunt stabilite prin instructiunile Companiei Nationale ale Cailor Ferate Romane.

   Contractul de transport de mesagerii se incheie in aceleasi conditii ca si cel de transport de bagaje, documentul de transport purtand denumirea de scrisoare de trasura de mesagerii.

   Buletinul de mesagerii este format din urmatoarele parti:

   - un cupon de control care se opreste la statia de predare pentru a fi inapoiat cu contul lunar la serviciul de verificare a veniturilor;

   - unicatul care insoteste transportul si se inmaneaza destinatarului;

   - avizul si adeverinta de primire, care insoteste transportul;

   - copia care se retine la statia de predare;

   - duplicatul care se preda expeditorului dupa primirea si plata tarifului de transport.

   Buletinul de mesagerii este un formular tip ce se completeaza de catre expeditor, fiind obligatorii urmatoarele mentiuni: statia de expeditie si cea de destinatie; numarul, felul ambalarii si greutatea coletelor; continutul coletelor; valoarea rambursului la eliberare; indicarea documentelor anexate, data si semnatura expeditorului.

   Pentru transporturile de bagaje si colete cu ziare efectuate cu trenuri automotoare rapide nu se admite modificarea contractului de transport.

   La toate celelalte feluri de trenuri, in cazul expeditiilor de mesagerii se poate dispune de catre expeditor schimbarea destinatarului, precum si inapoierea expeditiei in statia de predare.

   Ajunse la destinatie, bagajele transportate vor fi eliberate calatorului in schimbul prezentarii recipisei de bagaje pe care se va face mentiunea zilei si orei predarii precum si semnatura de primire.

   Termenul de ridicare a bagajelor este de 24 ore de la sosirea in statia de destinatie, orice depasire a termenului indreptateste calea ferata de a pretinde taxa de magazinaj.

   Daca in termen de 30 de zile de la sosirea lor la destinatie, iar pentru marfurile perisabile chiar mai repede, posesorul recipisei nu se prezinta pentru a ridica, bagajele, calea ferata are dreptul sa procedeze la valorificarea lor, satisfacandu-si cu preferinta creantele sale din pretul obtinut.

   Recipisa de bagaje fiind eliberata la purtator, calea ferata nu raspunde daca a predat bagajul persoanei care s-a prezentat cu recipisa, atunci cand aceasta nu este proprietara bagajului. Calea ferata va fi considerata totusi in culpa si va raspunde in cazul in care a fost incunostiintata de pierderea sau furtul recipisei de bagaje si in consecinta ca cel ce se prezinta cu recipisa nu este in drept sa pretinda si sa ridice bagajele.

  De asemenea, calea ferata va raspunde si pentru pierderea totala sau partiala a bagajelor sau coletelor si avarierea lor, din momentul primirii acestora la transport si pana la eliberarea lor efectiva, precum si pentru pagubele pricinuite prin nepredarea lor la termen. Calea ferata va fi scutita de raspundere numai daca va face dovada ca pierderea sau avarierea marfii au fost determinate de un caz de forta majora sau un viciu propriu al bagajului iar pentru paguba pricinuita din eliberarea cu intarziere a bagajelor sau coletelor, calea ferata va putea fi exonerata daca va dovedi ca intarzierea se datoreaza unor imprejurari pe care nu le-a putut preveni sau inlatura. Proba ca pierderea, avarierea sau eliberarea cu intarziere a avut drept cauza una dintre aceste fapte cade in sarcina caii ferate. Cei indreptatiti au dreptul de a face dovada ca paguba in intregime sau in parte, nu a avut drept cauza unul din aceste riscuri.

   In cazul pierderii totale sau partiale a bagajelor, daca valoarea pagubei este dovedita, calea ferata trebuie sa plateasca o despagubire egala cu aceasta valoare, fara a depasi suma prevazuta in tarif, pe kilogram de masa bruta lipsa sau pe colet iar in cazul in care valoarea pagubei nu este dovedita, o despagubire forfetara pe kilogram de masa bruta lipsa pe colet, prevazuta in tarif. Calea ferata este obligata sa restituie, in plus, tariful de transport, taxe vamale si celelalte sume platite cu ocazia transportului coletului pierdut.