1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

In orice ramura de drept opereaza, pe de o parte, principiile intregului sistem de drept si, pe de alta parte, principiile ramurei respective. Pe langa aplicarea principiilor fundamentale ale dreptului roman (cum sunt: principiul democratiei, principiul egalitatii in fata legii,

principiul accesului liber la justitie, principiul separatiei puterilor in stat etc.) se va face si aplicarea unor principii proprii dreptului civil. La randul lor, acestea pot fi clasificate:

  1. a) principiile fundamentale ale dreptului civil si b) principiile institutiilor dreptului civil Principiile generale ale dreptului civil sunt:

Principiul proprietatii, consacrat in Constitutie, in Codul civil si  in alte legi civile. Potrivit Constitutiei, proprietatea poate fi publica sau privata. Cea publica  apartine statului  sau  unitatilor  administrativ-teritoriale.  Titular  al  dreptului  de  proprietate privata poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica. Constitutia prevede, in art.

41 alin. 2, ca “proprietatea privata este ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. In definitia Codului civil (art. 480): "Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si de a dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege".

Principiul egalitatii in fata legii civile (principiul nediscriminarii) este  aplicatia principiului  fundamental  de  drept  consacrat  de  art.  16  alin.  1  din  Constitutie: "Cetatenii  sunt  egali  in  fata  legii  si  a  autoritatilor  publice,  fara   privilegii  si discriminari”.  Astfel, acest principiu, care presupune ocrotirea drepturilor subiective civile fara deosebire pe baza de rasa, nationalitate, etnie,  limba, religie, categorie sociala,  convingeri,  sex  sau  orientare  sexuala  ori   apartenenta  la  o  categorie defavorizata este consacrat in detaliu prin Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

Principiul imbinarii intereselor individuale cu cele generale este consacrat  de texte ale legii civile care prevad ca: „Drepturile civile ale persoanelor fizice  sunt recunoscute in scopul de a satisface interesele personale materiale si culturale in acord cu interesul obstesc, potrivit legii si regulilor de convietuire” (Decretul nr. 31/1954).

 

Principiul ocrotirii si garantarii drepturilor civile este consacrat legislativ  atat prin prevederile constitutionale (art. 21, art. 24) si ale Decretului nr. 31/1954, cat si de norme juridice internationale. Intr-adevar, potrivit art. 26 din Pactul  international privind drepturile civile si politice ale omului: „Toate persoanele sunt  egale in fata legii si au, fara discriminare, dreptul la ocrotire egala din partea  legii. In aceasta privinta,  legea  trebuie  sa  interzica  orice  discriminare  si  sa   garanteze  tuturor persoanelor o ocrotire egala si eficace contra oricarei discriminari, in special de rasa, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, origine nationala sau sociala, avere, nastere sau intemeiata pe orice alta imprejurare.”

Principiile institutiilor dreptului civil - evocam numai cateva:

- principiul consensualismului, care priveste forma actului juridic civil;

- principiul fortei obligatorii (pacta sunt servanta);

- principiul irevocabilitatii;

- principiul relativitatii (res inter alios acta, alüs neque nocere, neque prodesse potest)

care priveste efectele actului juridic civil;

- principiul ocrotirii bunei credinte intalnit in materii de drept civil drepturi reale, raspundere civila.

Loading...