Pin It

Curtea Europeană a Drepturilor Omului este organizată în: Adunarea Plenară a Curţii; Comitete; Camere; Marea Cameră.

Adunarea plenară  a Curţii are un rol administrativ, cu următoarele atribuţii:

  1. alege, pentru o durată de trei ani, pe preşedintele său şi pe unul sau doi vicepreşedinţi; ei pot fi realeşi;
  2. constituie Camere pentru o perioadă determinată;
  3. alege preşedinţii Camerelor Curţii, care pot fi realeşi;
  4. adoptă regulamentul Curţii;
  5. alege grefierul şi unul sau mai mulţi grefieri adjuncţi.

Curtea are şi un birou, compus din preşedinte, vice-preşedinţi şi din preşedinţii secţiunilor. Biroul are rolul de a-l asista pe Preşedintele Curţii în îndeplinirea funcţiilor sale de conducere în cadrul Curţii. De asemenea, biroul facilitează coordonarea între secţiunile Curţii.

Comitetele  sunt formate din 3 judecători. Ele sunt constituite de Camerele Curţii, pentru o perioadă determinată, de 12 luni. Fiecare comitet este prezidat de judecătorul ce are precădere în cadrul secţiei (art. 27 alin.4 al Regulamentului Curţii).

Camerele sunt formate din 7 judecători, între care, ca membru de drept, judecătorul ales în numele unui stat-parte la litigiu. Camerele sunt constituite în cadrul secţiunilor Curţii, care la rândul lor sunt constituite de Adunarea Plenară a Curţii, pentru o perioadă determinată, de trei ani.

Marea Cameră este formată din 17 judecători şi 3 supleanţi, şi anume preşedintele Curţii, vicepreşedinţii, preşedinţii Camerelor şi alţi judecători desemnaţi conform regulamentului Curţii, precum şi, ca membru de drept, judecătorul ales în numele unui stat-parte la litigiu. Marea Cameră se constituie pentru o perioadă de trei ani.  Sunt incompatibili să facă parte din Marea Cameră judecătorii care au făcut parte din Camera care a emis hotărârea atacată cu o cerere de retrimitere în faţa Marii Camere, cu excepţia preşedintelui Camerei şi a judecătorului ales în numele statului parte interesat. În cadrul Marii Camere funcţionează un colegiu de 5 judecători, care se pronunţă asupra admisibilităţii cererii de retrimitere a unei cauze în faţa Marii Camere. Nu poate face parte din colegiul Marii Camere judecătorul ales în numele unui stat parte interesat sau cetăţean al acestuia.