Pin It

Art. 48 din Codul muncii permite modificarea contractului individual de muncă, cu titlu excepțional, prin actul unilateral al angajatorului și în următoarele situații: 

  • în caz de forţă majoră;
  • pentru protecţia salariatului (de ex. în cazul în care din actul de aptitudine emis de către medicul de medicina muncii rezultă că acel salariat este inapt temporar pentru anumită funcţie şi loc de muncă, astfel încât angajatorul nu-l mai poate menține pe acel post. La nivelul angajatorului există un post vacant temporar, care corespunde aptitudinilor fizice și psihice ale acelui salariat, dar salariatul refuză să fie încadrat pe postul respectiv. Față de o astfel de situația angajatorul ar avea practic două posibilități: fie să dispună concedierea salariatului pentru care medicul de medicina munci, în baza expertizei medicale, a constatat inaptitudinea fizică sau psihică pe post, fie, în special atunci când chiar legea interzice măsura concedierii pentru protejarea unor categorii de salariați – de exemplu, cazul femeii însărcinate – să dispună trecerea salariatului în cauză într-un alt post corespunzător aptitudinilor sale fizice și psihice, printr-un act unilateral de voință, întemeiat pe dispozițiile art. 48 din Codul muncii republicat, tocmai pentru ca astfel salariatul în cauză să fie protejat). 
  • în cazul răspunderii disciplinare a salariatului, atunci când intervine o retrogradare din funcţie, ca sancţiune dispusă în temeiul art. 264 alin. (1) din Codul muncii de către angajator, în baza prerogativei sale disciplinare.