Pin It

O procedură importantă ce ţine de sensul formal al constituţiei este revizuirea sau modificarea. Ca şi la adoptare, acest proces este complex şi aici se impun câteva reguli pe care trebuie să le ştim. In primul rând, apare iarăşi întrebarea, cine are iniţiativa revizuirii, apoi care este organul competent şi în sfârşit, care este procedura revizuirii.

De obicei, iniţiativa de revizuire a constituţiei aparţine celor mai înalte autorităţi statale care exercită puterea de stat: şeful statului, (parlamentului, guvernului, precum şi poporului.

Iniţiativa revizuirii nu mai cere încuviinţarea poporului, cu toate că nu este exclusă în cazul cînd unul din organul nominalizat va cere consultarea poporului.

Organul competent de a efectua revizia este puterea constituantă instituită sau derivată, deoarece însăşi constituţia o nominalizează, acesta fiind parlamentul, organul legislativ suprem care, prin adoptarea Iegilor, exprimă voinţa generală a poporului.

Cît priveşte procedurile revizuirii, acestea, după părerea noastră, pot fi divizate în două categorii: proceduri materiale şi proceduri formale.