Pin It

 Dreptul administrativ poate fi definit ca remură a dreptului public, care reglementează relaţiile sociale din sfera administraţiei publice, precum şi pe cele de natură conflictuală, dintre autorităţile administraţiei publice sau ale autorităţii statale, pe de o parte şi cei vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ale acestor autorităţi, pe de altă parte.

 

  • Trăsăturile dreptului administrativ

 

Din definiţie se desprind următoarele trăsături ale dreptului administrativ:

  1. este o ramură a dreptului public;
  2. obiectul propriu de reglementare îl formează relaţiile sociale specifice administraţiei publice, denumite raporturi juridice de drept administrativ;
  3. cuprinde norme care stabilesc organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice, a serviciilor publice, precum şi raporturile dintre ele;
  4. caracterul de mobilitate, superior faţă de dreptul privat;
  5. în dreptul administrativ interesul public are prioritate faţă de cel privat;
  6. dreptul administrativ este dominat de principiul legalităţii.

În doctrina de specialitate8 s-a precizat că dreptul administrativ se poate diviza în:

  1. drept administrativ general şi drept administrativ special;
  2. drept administrativ material şi procedural;
  3. drept administrativ intern şi drept administrativ

Credem că în prezent se poate afirma că există un drept administrativ european, cel extern referindu-se la statele care exced spaţiului european.