Pin It

Formele investiţiilor internaţională reprezintă modalităţile concrete prin care un agent economic realizează o investiţie internaţională, adică ori de câte ori:

  • cumpără acţiuni de pe o piaţă străină sau emise de o firmă din altă ţară;
  • cumpără obligaţiuni de pe o piaţă străină sau emise de o firmă străină;
  • construieşte “pe loc gol” o societate nouă sau deschide o filială în altă ţară;
  • acordă un credit financiar unui agent economic dintr-o altă ţară sau unui agent economic străin ce operează în propria ţară;
  • preia (achiziţionează) o firmă străină sau fuzionează cu o firmă străină;
  • participă cu capital investiţional la construirea de societăţi mixte;
  • încheie contracte internaţionale de leasing sau franchising.

Din cele prezentate se poate deduce şi definiţia termenului de investiţie internaţională, care este acea investiţie care încorporează un element de extraneitate.