Pin It

Ambalajul este o componenta esenţiala a activităţii comerciale, fiind subordonat mărfii si deservind consumatorul. Sortimentele de produse nou apărute pe piaţa, modernizarea concepţiei si a tehnicilor comerciale aduc in discuţie diversificarea ambalajelor in paralel cu creşterea exigentelor fata de acesta.

Pentru ca ambalajul sa îndeplinească funcţiile sale, la alegerea lui trebuie sa se tina cont de următoarele aspecte:

    proprietăţile produsului care trebuie ambalat:

 • natura, dimensiunea, masa, forma produsului, numărul de unităţi de produs dintr-un ambalaj;
 • interacţiunile de ordin fizic si chimic ce pot apare intre produs si ambalaj (respectiv incompatibilităţile);
 • fragilitatea produsului, sensibilitatea la factori mecanici si de mediu (prin miros, agenţi chimici, umiditate);
 • importanta si valoarea produsului, care determina masuri de siguranţa in plus împotriva unor posibile furturi sau deteriorări intenţionate.

   condiţii de transport, manipulare si depozitare:

 • numărul operaţiilor de încarcare - descarcare;
 • tipul mijloacelor de transport folosite: auto, feroviar, naval;
 • durata operaţiilor de manipulare;
 • durata stocării;
 • locul vânzării.

   metoda de ambalare, tipul si funcţiile ambalajelor:

 • in funcţie de modul de vânzare: autoservire sau servire de câtre personalul angajat;
 • in funcţie de scopul ambalării: pentru transport sau desfacere;
 • modul de închidere;
 • modalitatea si tipul inscripţionării.
 • materialul de ambalaj folosit (caracteristici, proprietatea);
 • rezistenta la şocuri termice;
 • rezistenta la presiuni mari;
 • posibilitatea de protejare contra prafului.

   valorificarea economica a ambalajului:

 • costul ambalajului;
 • existenta posibilităţii de recuperare a ambalajului si eventual refolosire;
 • valoarea de recuperare.

La fel ca si in cazul altor produse si pentru ambalaje s-a impus introducerea standardizării care permite raţionalizarea producţiei si comercializării ambalajelor. Principalele cerinţe ce trebuie sa le îndeplinească un ambalaj vor fi specificate in standarde.

Cu cat ambalajul îndeplineşte mai multe din cerinţele enumerate mai sus, cu atât el va fi mai util, iar cheltuielile pentru utilizarea lui pot fi recuperate.