Pin It

După primirea raportului privind contul general anual de execuţie bugetară Parlamentul demarează procedurile de dezbatere şi aprobare. Mai întâi raportul este examinat şi aprobat de către Comisiile reunite de buget, finanţe şi bănci ale forului legislativ.

După aceea contul de execuţie bugetară împreună cu un raport asupra contextului macroeconomic din anul bugetar respectiv este prezentat în plenul Parlamentului.

Din acest moment se trece la discutarea şi aprobarea fiecărui articol al „Legii privind aprobarea contului de execuţie bugetară”, prilej cu care se pot propune şi aproba modificări ale legislaţiei fiscal-bugetare în concordanţă cu propunerile formulate de Curte de Conturi.

Votul final asupra „Legii privind aprobarea contului de execuţie bugetară” în plenul Parlamentului reprezintă momentul încheierii procesului bugetar.