Pin It

Orice firmă are atât un trecut cât şi un viitor şi, implicit, o strategie de viitor. Activitatea unei companii care abia începe să funcţioneze este influenţată de o serie de  factori  care  reprezintă  stimuli  pentru  managementul  acesteia.  Chiar  dacă  o companie nu este puternică ea are o strategie a ei indiferent dacă este bună sau nu.

Secţiunea din planul de afaceri care descrie firma, managementul şi strategia pune la dispoziţie informaţii şi direcţii de acţiune pentru fiecare din cei implicaţi în buna funcţionare şi dezvoltare a firmei respective, atât cei din interiorul cât şi cei din exteriorul acesteia.

Firmă: trecut, prezent şi viitor

Este foarte important ca, pentru descifrarea datelor unei afaceri şi pentru estimarea acţiunilor viitoare să se înţeleagă trecutul şi prezentul firmei.

O firmă care nu are tradiţie este, deseori, asemenea uneia nou înfiinţate, considerentele investitorilor fiind orientate spre a elimina decizii eronate bazate pe lipsa de experienţă prin prisma adevăratelor afaceri şi profituri.

În acest caz, planul de afaceri va solicita structurări pe ţinte intermediare care să permită atât o evaluare corectă a posibilităţilor de a le atinge cât şi atingerea efectivă a acestora.

Capitolul din plan care se ocupă de firmă trebuie să prezinte sinaptic trecutul, prezentul şi viitorul acesteia după cum urmează:

TRECUTUL :

h când a fost înfiinţată firma;

h de ce a fost înfiinţată firma;

h care au fost realizările sale majore;

h dacă au fost modificate orientările de bază;

h dacă au existat deficienţe sau scăpări.

PREZENTUL:

h situaţia actuală a societăţii;

h care este situaţia produselor şi serviciilor;

h câţi salariaţi are firma;

h ce loc ocupă ca producător;

h ce segment de piaţă deţine;

h în ce stadiu sunt vânzările firmei;

h cum a evoluat firma.

VIITORUL:

h în ce direcţie se îndreaptă firma;

h care îi sunt scopurile şi obiectivele;

Strategia firmei

Strategia reprezintă o abordare globală a activităţii firmei şi a politicii proprii de producţie şi marketing concomitent cu scopurile de maximizare.

Strategia poate fi exprimată prin principii directoare sau de orientare. În baza strategiei adoptate sunt formulate celelalte activităţi ale firmei:

@     marketing;

@     producţie;

@     vânzări;

@     alte funcţii.

Strategia firmei nu este o simplă problemă a elaborării unei rate de creştere deoarece există firme care realizează o rată de creştere însemnată dar au probleme în domeniul forţei de muncă sau al controlului de calitate.

Strategia  unei  firme  poate  fi  aceea  de  a  continua  creşterea  sa  paralel  cu reducerea ciclului de producţie, accelerarea livrărilor, scăderea ponderii rebuturilor etc.

Echipa managerială

Pentru o firmă care doreşte să atragă fonduri pentru investiţii sau investitori, prezintă o importanţă sporită şi echipa managerială, dar mai ales talentul, experienţa şi integritatea acesteia.

Înainte  de  a-şi  da  acordul  pentru  finanţarea  unei  firme,  creditorul  sau investitorul procedează la o verificare amănunţită a fiecărui membru al echipei manageriale.

Planul de afaceri prezintă modul de organizare al firmei, îndatoririle şi responsabilităţile fiecărui membru al echipei în realizarea strategiei propuse.

Sunt prezentate şi lipsurile cu care se confruntă echipa managerială şi soluţiile prevăzute  pentru  a  putea  demonstra că  aceasta  a  fost  în  măsură  să-şi  analizeze obiectiv propria abilitate.

Tot în această  secţiune este  necesar să se prezinte şi problemele forţei de muncă, probleme legate de calificarea acesteia, de contractul colectiv de muncă, al pensionării şi stimulentelor acordate, de relaţiile cu sindicatul etc.