Pin It

Se caracterizează prin faptul că abordează economia nu numai prin ipoteza concurenţei şi a eficienţei pieţii în sensul obţinerii echilibrului în economie ci şi prin existenţa unor dezechilibre inerente. Economia contemporană este prin excelenţă o economie instabilă care se caracterizează prin dezechilibre

Fenomene de dezechilibru:

  • deficitul bugetar (max 3%)
  • inflaţia
  • şomajul

Cauzele instabilităţii:

  • rigiditatea preţurilor
  • rigiditatea salariilor