1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

A creşte pentru a cuceri piaţa! Acest slogan exprimă logica măririi taliei, a concentrării capiatalului li a producşiei unei societăţi transnaţionale. O firmă poate atinge o clasă mondială nu datorită vreunei rente rente de poziţie sau gestiunii intuitive, ci, în

principal, prin spiritul de întreprindere, adică prin urmărirea tenace a unei strategii dinamice de creştere.Există o creştere internă sau organică şi o creştere externă.

  • Creşterea internă înseamnă sporirea capacităţilor unei firme din interiorul ei, adică prin auto-finanţare, pe baza profitului propriu nedistribuit şi reinvestit. Creşterea internă devine posibilă şi prin recurs la resurse externe de finanţare, cum sunt împrumuturile bancare sau emisiunea de tittluri de valoare în scopul majorării capitalului.

Alegerea surselor de finanţare este influienţată de politica financiară oficială: de mărimea impozitului pe profitul corporaţiilor, de nivelul taxei scontuluietc. În ultimă instanţă, hotărîtoare este evoluţia ciclului economic. În perioadele de boom, cînd masa profiturilor creşte, autofinanţarea se află pe prim plan.

  • Creşterea externă, acestă formă de creştere, de concentrare a capitalului, se poate înfăptui prin mai multe căi:
  • Fuziunea, este o tehnică de concentrareconform căreia două sau mai multe firme, indiferent de ţara de origine, se regrupează într-una singură. Dimn punct de vedere juridic, vechile firme dispar, fiind înlocuite de alta nouă.
  • Absorbţia reprezintă o tehnică de achiziţie prin care o firmă cumpără integral altă firmă. Societatea absorbită dispare ca firmă independentă. Firmele şintă sunt alese dintre cele care au raport divident/valoare bursieră inferior celui realizat de firma raider. Operaţiunea de absorbţie, în afara reparării şi evaluării firmei şintă, mai ridică şi problema alegerii între cumpărarea acţiunilor sau numai a activelor. În cazul cumpărării acţiunilor, se cumpără totul: atît activele, cît şi pasivele. Achiziţionarea activelor este avantajoasă pentru cumpărător, pentru că lasă în sarcina vînzătorului pasivele potenţiale.

Fuziunea şi absorbţia au drept scop raţionalizarea structurilor, a schemei locurilor de muncă, într-un timp cît mai scurt, în vederea micşorării costurilor. Dar astfel de operaţiuni, pentru a fi reuşite, trebuie să însemne nu numai reducerea costurilor, ci şi degajarea unor mijloace pentru o dezvoltare superioară, pentru obţinerea într-o şi mai mare măsură a economiilor de scară.

- Participarea, constă în achiziţionarea unei părţi a capitalului altei firme din aceeaşi ţară sau din străinătate.

Participarea este minoritară atunci cînd procentajul deţinut din totalul acţiunilor nu permite controlul. Ea poate deveni majoritară dacă se ajunge la deţinerea pachetului de acţiuni de control al firmei şintă.

- Oferta publică de schimb, este o opraţiune în care firma raider doreşte să cumpere firma şintă, propunînd acţionarilor acesteia acţiuni). Acţiunile firmei ştintă sunt retrase şi înlocuite cu acţiunile firmei raider, într-un anumit raport. .

Loading...