1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Economia mondială este un sistem de procese complexe şi interdependente ce interacţionează şi se condiţionează în mod reciproc. Economia mondială este neomogenă. Diversitatea sa se explică prin numărul mare şi diferit de economii naţionale. Clasificarea economiilor are rolul de a ajuta la înţelegerea diferenţelor dintre statele-naţiuni, atît în ceea ce priveşte mărimea şi potenţialul economic, cît şi nivelul de dezvoltare.

La sfîrşitul anului 2009 în cadrul economiei mondiale erau 208 economii, dintre care 192 sunt membre ONU, iar 185 sunt membre ale Băncii Mondiale.

În prezent clasificarea ţărilor lumii se efectuează în baza mai multor criterii. Mărimea unei economii este măsurată din punct de vedere operaţional de către instituţiile internaţionale ca Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Organizaţia Naţiunilor Unite, prin intermediul unor indicatori precum:

 • Produsul Intern Brut pe cap de locuitor (PIB/c.loc) - GDP
 • Venitul Naţional Brut - GNI
 • Indicele Dezvoltării Umane - IDU
 • Indicele Competitivităţii Globale
 • Mărimea populaţiei
 • Suprafaţa etc.

În practica internaţională toate ţărilor lumii se împart în trei grupe principale:

 1. Ţări dezvoltate;
 2. Ţări în curs de dezvoltare;
 3. Ţări în tranziţie.

Această clasificare a fost aleasă de ONU, drept punct de reper pentru analiza şi studierea aprofundată a economiilor naţionale. În prezent toate Organismele Internaţionale revizuiesc şi reformulează o nouă împărţire a statelor în dependenţă de marile schimbări conjuncturale ce se petrec pe plan mondial. De aceea clasificarea lor este diversă şi complexă.

Fiecare organizaţie internaţională clasifică ţările lumii după propriile criterii, reieşind din scopurile şi sarcinile pe care le are. De exemplu ONU mizează mai mult pe aspectul demografic şi social pe cînd Banca Mondială pe nivelul de dezvoltare economică a fiecărei ţări.

1. Clasificarea ţărilor lumii propusă de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU)

Această clasificare se face în dependenţă de nivelul de dezvoltare şi de caracteristicele regionale specifice. Ea include patru grupe de ţări

 • Grupul A- ţările afro-asiatice
 • Grupul B- ţările industrial dezvoltate
 • Grupul C- ţările latino-americane
 • Grupul D- ţările cu economie planificată
 • Clasificarea ţărilor lumii după UNCTAD

2. UNCTAD împarte ţările lumii în patru categorii în dependenţă de criteriul regional :

 • Grupul I - ţări dezvoltate cu economie de piaţă - 26 state: 15 ţări mici din UE, 7 ţări dezvoltate, Australia, Noua Zelandă, Israel, Africa de Sud
 • Grupul II - ţările Europei de EST - foste ţări socialiste
 • Grupul III - ţările socialiste din Asia - China, Vietnam, Mongolia si Coreea de Nord
 • Grupul IV - ţările în curs de dezvoltare.

3. Clasificarea ţărilor lumii după Banca Mondială

Banca mondială clasifică statele lumii după nivelul Produsului Naţional Brut pe cap de locuitor (PNB/c.loc.). Aşadar există:

 • Ţări cu venituri joase - în această categorie se includ 64 de state unde PNB/c.loc este mai puţin de 725$;
 • Ţări cu venituri mici spre medii - în această categorie se includ 66 de state unde PNB/c.loc este între 726$ - 2895$;
 • Ţări cu venituri înalte în această categorie se includ 44 de state unde PNB/c.loc constituie mai mult de 8995$;
 • Ţări cu venituri mai înalte decît nivelul mediu de dezvoltare în această categorie se includ 35 de state unde PNB/c.loc este între 2896$ şi 8995$;

Statele cu venituri înalte sunt Japonia, SUA şi o parte din ţările UE. Din cele cu venituri joase fac parte ţările africane, iar din celelalte 2 categorii fac parte ţările cu economia în tranziţie şi noile state industrializate din Asia de Sud Est şi din America Latină.

Dacă e să vorbim despre Republica Moldova ea se include în categoria ţărilor cu venituri mici spre medii.

Loading...