Pin It

Comunitatea Statelor Independente (CSI), a fost creată în decembrie 1991, pe ruinile defunctului imperiu sovietic. La baza creării CSI a stat "Acordul de la Minsk cu privire la crearea Comunităţii Statelor Independente. El a fost conceput de părinţii săi fondatori Belarus, Rusia şi Ucraina pentru a dezmembra Uniunea Sovietică (URSS) - cea mai integrată şi extinsă, la acea vreme, uniune politico-economică din Europa de Est şi Eurasia. În consecinţă, prin conţinutul său, Acordul de la Minsk a oferit fostelor Republici Sovietice cadrul politico-juridic necesar pentru efectuarea unei dezintegrări consensuale şi paşnice a Uniunii Sovietice, evitînd, în acest mod, o ruptură bruscă şi, mai ales, violentă a legăturilor politice, economice, sociale şi culturale care existau la acea etapă între popoarele URSS. Astfel, nu întâmplător, în acordul în cauză sunt formulate valorile şi principiile directorii care urmau să ghideze colaborarea între statele ex-sovietice în noile condiţii create de colapsul URSS. De exemplu, părţile semnatare ale Acordului de la Minsk s-au angajat să respecte obiectivele şi principiile Statutului ONU şi ale Actului Final de la Helsinki din 1975 şi anume:

  1. Au declarat că vor garanta cetăţenilor lor, indiferent de naţionalitate şi alte deosebiri, libertăţi şi drepturi egale;
  2. Au căzut de acord să iniţieze şi să dezvolte colaborarea reciproc avantajoasă, în baza egalităţii în drepturi a popoarelor şi statelor lor, în domeniile politic, economic, comercial, cultural, umanitar, ştiinţei, precum şi în alte domenii de interes comun;
  3. S-au angajat să recunoască şi să respecte integritatea teritorială şi inviolabilitatea frontierelor existente în cadrul CSI;
  4. Au convenit să susţină controlul unic asupra armamentului nuclear al fostei URSS.

Mai mult decât atât, prin art. 7 al Acordului de la Minsk, părţile semnatare, au recunoscut că de sfera activităţii lor comune, ţin: coordonarea activităţii de politică externă; colaborarea în domeniile formării şi dezvoltării spaţiului economic comun, politicii vamale, dezvoltării sistemului de transporturi şi comunicaţii, mediului înconjurător, politicii de migraţie, precum şi al luptei contra criminalităţii organizate.

Comunitatea Statelor Independente este o alianţă formată din 10 din cele 15 foste republici ale Uniunii Sovietice, excepţiile fiind cele trei ţări baltice: Estonia, Letonia şi Lituania. Crearea CSI a

declanşat procesul de destrămare a Uniunii Sovietice. Cei 10 membri ai CSI sunt: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Republica Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan şi Uzbekistan. În decembrie 1993 s-a alăturat şi Georgia, în circumstanţe controversate, în urma unui război civil în care trupele ruseşti au intervenit de partea guvernului lui Şevardnadze. În urma evenimentelor din august 2008, când trupele ruseşti au intervenit din nou în Georgia, pentru susţinerea regimurilor separatiste sud-osete şi abhaze, parlamentul georgian a votat la unanimitate retragerea Georgiei din CSI, pe data de 14 august 2008. Preşedintele Georgiei, Mihail Saakaşvili, a făcut apel către celelalte state membre ale CSI să părăsească această structură, concepută ca una de substituţie pentru imperiul sovietic, în care rolul dominant îi revine Rusiei.

Turkmenistanul este primul stat ex-sovietic care a părăsit CSI, la 26 august 2005, cu ocazia reuniunii şefilor de stat de la Kazan. Ucraina, stat fondator, nu este oficial membru al CSI, întrucît nu a ratificat niciodată. Singura limbă de lucru a CSI este rusa.

Republica Moldova a aderat la CSI la 8 aprilie 1994, cînd Parlamentul a ratificat Acordul de constituire a CSI. Statutul acestei organizaţii controlate de Federaţia Rusă a fost ratificat de Republica Moldova la 27 iunie 1994. Hotărârea Parlamentului de la Chişinău de ratificare a Statutului CSI a formulat o rezervă care angajează Republica Moldova doar pe dimensiunea economică a CSI, nu pe cea militară sau de securitate. Documentele de constituire ale CSI au fost semnate de preşedintele Mircea Snegur la 21 decembrie 1991, la Alma Ata, fără consultarea prealabilă a Legislativului.

Ca o reacţie la atitudinea CSI faţă de membrii ei, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan şi Moldova au fondat GUAM în 1997, o organizaţie care încearcă să împiedice influenţa rusească în fostele republici sovietice. În 1999, Uzbekistanul a aderat la organizaţie, însă pe 5 mai 2005, a anunţat preşedenţia în exerciţiu (la acel moment moldoveană) că se retrage din organizaţie.

Deşi această grupare integraţionistă este criticată dur şi unii o consideră neviabilă, CSI împreună cu China şi SUA deţin 80% din rezervele de cărbuni ale planetei. CSI se înscrie între cele mai mari producătoare de cărbuni din lume, deţinînd totodată, intre 1/3 şi 2/3 din rezervele mondiale certe şi probabile, din care 90% sunt localizate în partea asiatică. Producţia a crescut de la 66 milioane de tone în 1940 la 260 de milioane tone în 1950, pentru ca în anul 1991 să atingă 700 de milioane de tone (70% cărbune superior), urmînd apoi o uşoară scădere (650 de milioane tone în 1992, circa 500 de milioane de tone în 1996 şi circa 420 de milioane de tone în 2004), dar menţinîndu-se ca al treilea producător mondial.