1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Exporturile de mărfuri ale RM realizate în luna decembrie 2009 s-au menţinut la nivelul lunii precedente, fiind totodată superioare celor din luna decembrie 2008 (+15,3%). În anul 2009 exporturile au totalizat 1297,7 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în anul 2008 cu 18,4%. Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE-27) au însumat 678,5 mil. Dolari SUA (cu 17,3% mai puţin faţă de anul 2008), deţinînd o cotă de 52,3% în total exporturi (51,5% în anul 2008).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 37,8% (în anul 2008 -38,8%), ce corespunde unei valori de 490,5 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s -au redus cu 20,5%, comparativ cu anul 2008.

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că reducerea livrărilor către România (­28,6%), Ucraina (-43,1%), Italia (-18,7%), Federaţia Rusă (-8,7%), Polonia (-40,0%), Kazahstan (-40,6%), Elveţia (-45,3%) şi Belarus (-12,9%), a influenţat diminuarea pe total exporturi cu 18,0%.

În anul 2009, comparativ cu anul anterior, s-au redus exporturile de metale comune şi articole din metale comune (-75,3%), materiale textile şi articole din aceste materiale (-17,9%), produse minerale (-77,3%), produse alimentare, băuturi şi tutun ( -9,9%), maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile ( -16,9%), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare (-50,8%), încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea (-45,1%), fapt care a condiţionat diminuarea pe total exporturi cu 19,0%.

Totodată a fost înregistrată creşterea exporturilor de produse vegetale (+ 32,5%), ca rezultat al sporirii livrărilor de fructe comestibile , nuci (+58,7%) şi produse chimice (de 1,7 ori) în principal, produse farmaceutice (de 2,7 ori). Aceste majorări au atenuat scăderea pe total exporturi cu 5,8%.

Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2009 au însumat 361,7 mil. dolari SUA, cu 9,8% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 11,0% mai puţin comparativ cu luna decembrie 2008.

În anul 2009 importurile au totalizat 3278,3 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în anul precedent cu 33,1%. Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 1422,5 mil. dolari SUA (cu 32,4% mai puţin decît în anul 2008), deţinînd o pondere de 43,4% în total importuri (43,0% în anul 2008). Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1140,4 mil. dolari SUA (cu 34,3% mai mică faţă de anul 2008), care echivalează cu o cotă de 34,8% în total importuri (35,4% în anul 2008).

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că reducerea livrărilor din Ucraina ( - 45,3%), Federaţia Rusă (-44,0%), România (-47,2%), Germania (-30,8%), China (-24,3%), Italia (-24,4%), Belarus (-31,0%), Turcia (-25,7%), Japonia (-62,2%), Statele Unite ale Americii (­51,8%), Franţa (-40,7%) şi Polonia (-27,8%), a influenţat diminuarea pe total importuri cu 31,1%.

În anul 2009, comparativ cu perioada similară din anul precedent, s-au redus importurile de produse minerale (-36,2%), maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de r eprodus sunetul şi imaginile (-38,9%), mijloace şi materiale de transport ( -59,7%), metale comune şi articole din metale comune (-50,7%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea ( -32,6%), produse alimentare, băuturi şi tutun (-15,6%), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare ( -37,6%), produse chimice (-12,2%), materiale textile şi articole din aceste materiale ( -14,4%), produse vegetale (-20,5%), fapt care a condiţionat diminuarea pe total importuri cu 29,6%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în anul 2009 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1980,6 mil. dolari SUA, cu 1327,0 mil. dolari SUA

(-40,1%) mai mic faţă de cel înregistrat în anul anterior. Cu ţările Uniunii Europene (UE- 27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 744,0 mil. dolari SUA (în anul 2008 - 1285,2 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 649,9 mil. dolari SUA (în anul 2008 - 1120,1 mil. dolari SUA).

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul de referinţă a fost de 39,6% faţă de 32,5% în anul 2008.

În perioada martie-decembrie 2008, Ministerul Economiei şi Comerţului a eliberat 1572 de autorizaţii pentru exportul de vinuri, zahăr alb, orz şi porumb. Pentru exportul de vinuri au fost eliberate 561 autorizaţii. Astfel, conform autorizaţiilor eliberate agenţilor economici exportatori de vinuri, cota acordată de către Uniunea Europeană pentru această grupă de produse (60 000 hl) a fost distribuită în totalitate.

În ceea ce priveşte cota acordată pentru exportul de zahăr alb în UE (15 000 t), aceasta a fost valorificată în proporţie de 99,33 % (14900 t). Au fost eliberate 759 de autorizaţii.

Începând cu luna iulie 2008, Ministerul Economiei şi Comerţului a eliberat autorizaţii de export pentru orz (143 autorizaţii). Astfel, cota de 20 000 t acordată de către UE pentru această categorie de produse, a fost valorificată în proporţie de 40,71 % (8141,02 t).

De la sfârşitul lunii octombrie până la finele anului 2008, au fost eliberate 109 de autorizaţii pentru porumb. Aceasta presupune valorificarea cotei acordate de 15 000 t în proporţie de 45,72% (6858,28 t).

Loading...