1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Deteriorarea mediului înconjurător în proporţii deosebit de mari, care a pus în pericol supravieţuirea civilizaţiei umane şi care poate declanşa o catastrofă social-ecologică de proporţii planetare, a determinat comunitatea mondială să se orienteze către un alt tip de dezvoltare, numită actualmente dezvoltare durabilă (DD). In 1972, la Stockholm are loc Conferinţa Naţiunilor Unite, la care statele prezente şi-au manifestat îngrijorarea cu privire la modul în care activitatea umană influenţează mediul înconjurător. In 1986 Naţiunile Unite înfiinţează Comisia mondială de mediu şi dezvoltare, având scop studierea dinamicii deteriorării mediului şi oferirea de soluţii cu privire la valabilitatea pe termen lung a societăţii umane. Problema cheie a dezvoltării durabile constă în creşterea nevoilor umane ale populaţiei şi limitele impuse de resursele planetare, precum şi degradarea continuă a mediului.

La Summitul de la Rio-de-Janeiro în 1992 sunt aduse în centrul atenţiei problemele privind mediul de dezvoltare. Dezvoltarea durabilă reprezintă „o nouă cale de dezvoltare care să susţină progresul uman pentru întreaga planetă şi pentru un viitor mai îndelungat". Scopul declarat la Conferinţa secolului a fost stabilirea unei noi strategii de dezvoltare economică şi socială în lume, cuprinsă sub numele de dezvoltare durabilă („sustainable developement"). Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare

socio-economică al căror fundament reprezintă asigurarea echilibrului între sistemele social- economice şi potenţialul natural. Cea mai cunoscută definiţie a DD este cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare, cunoscută şi sub denumirea de raportul Bruntland: „Dezvoltarea durabilă este cea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi".

In 2002 are loc Sumiitul de Johanesbourg, Africa de Sud, în care se studiază progresele făcute spre DD şi se trasează noi angajamente pentru statele lumii. La nivelul UE, în cadrul Consiliului European de la Geteborg (Suedia) în 2001 a fost adoptată Strategia Europeană de Dezvoltare Durabilă (SDD), fiind propuşi un set de indicatori ai DD, precum şi mecanismul monitorizării SSD. Republica Moldova este, de asemenea, angajată în implementarea acestui concept, având un şir de documente, care atestă responsabilităţile diverselor structuri pentru implementarea DD.

Loading...