loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Sub aspectul modului în care are loc distribuţia, serviciile prezintă o serie de particularităţi importante. Serviciile care reprezintă prestaţii nemateriale se pot structura în două categorii:

  • servicii pure, unde se foloseşte doar munca fizică sau intelectuală a celui care le furnizează;
  • servicii mixte, care necesită şi utilizarea unui bun material.

Ambele categorii de servicii sunt extrem de variate, distribuţia acestora purtând amprenta naturii şi categoriei din care fac parte.

Pornind de la natura serviciilor - pure sau mixte -, de la natura bene­ficiarilor acestora, în distribuţia lor se poate opera o anumită delimitare, în două direcţii: distribuţia serviciilor către populaţie şi distribuţia acestora către persoane juridice.

Distribuţia serviciilor către populaţie are în vedere, de fapt, serviciile de consum. Fiind imateriale, ele nu pot fi stocate (ca, de altfel, toate serviciile) şi, în aceste condiţii, pentru distribuţia lor se foloseşte un canal de distribuţie scurt, direct sau semidirect, distribuţie ce se realizează în forme variate, respectiv în magazine, la domiciliu, prin distribuitor automat, prin corespondenţă, prin telefon etc.

Distribuţia serviciilor către persoane juridice - şi avem aici în vedere în principal întreprinderile şi instituţiile - se referă îndeosebi la serviciile de produc­ţie. În acest caz este vorba despre:

  • serviciile similare cu cele oferite populaţiei: consultanţă juridică, spălătorii şi curăţătorii, furnizarea de energie electrică sau termică etc;
  • servicii de consultanţă în cadrul întreprinderilor şi instituţiilor privind organizarea activităţii, prelucrarea informaţiilor pe calculator, operaţiuni de leasing şi enginering, birouri de plasare temporară a forţei de muncă etc.

În condiţiile complexităţii acestor categorii de servicii şi ţinând seama de natura utilităţilor oferite, pentru distribuirea lor este nevoie de o reţea foarte întinsă. Astfel, băncile, companiile de asigurări au în general o reţea de distribuţie întinsă pe întreg teritoriul deservit, de regulă, în toată ţara.

Loading...