loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Comerţul cu ridicata reprezintă un stadiu al circulaţiei mărfurilor, al cărui conţinut constă în achiziţionarea de mărfuri în partizi mari şi apoi vânzarea acestora, dar într-un sortiment comercial, către comerţul cu amănuntul, iar în unele cazuri către agenţi economici (unităţi) care cumpără diferitele produse în vederea prelucrării lor ulterioare. Rezultă din cele prezentate, fără echivoc, importanţa comerţului cu ridicata atât în circulaţia mărfurilor, cât şi în realizarea producţiei şi în satisfacerea nevoilor. El are menirea de a oferi servicii şi siguranţă partenerilor de afaceri, antrenaţi în circulaţia mărfurilor, şi a asigura facilităţile necesare pentru realizarea profitabilităţii pentru toţi participanţii la un circuit comercial.

Pornind de la conţinutul unui asemenea tip de comerţ, de la locul său în procesul mişcării mărfurilor, activitatea desfăşurată în comerţul cu ridicata prezintă o serie de trăsături specifice. Astfel:

  1. actele de vânzare-cumpărare au loc între agenţi economici (întreprinderi sau diferite organizaţii economice, sociale sau de administraţie publică);
  2. atât cumpărările, cât şi vânzările de mărfuri se realizează, de regulă, în partizi mari. Desigur, în ceea ce priveşte vânzările de mărfuri către comerţul cu amănuntul, există o serie de excepţii, urmare, în principal, a condiţiilor impuse de tranziţia la economia de piaţă (decapitalizarea agenţilor economici, cerere mică de mărfuri la unele produse etc.);
  3. activitatea de comerţ cu ridicata nu încheie circuitul economic al mărfurilor, ci doar mijloceşte legătura dintre producţie şi comerţul cu amănuntul. Aceasta înseamnă că în sfera comerţului cu ridicata mărfurile nu se vând direct consumatorului final, activitatea comercianţilor cu ridicata fiind cea de intermediere între doi agenţi econo­mici, producătorul şi comerciantul cu amănuntul.

Alături de cele trei caracteristici de bază prezentate, este necesar de adăugat faptul că veriga comercială cu ridicata generează o serie de imobilizări de fonduri, cheltuielile materiale şi băneşti necesare activităţii desfăşurate sunt mari, fondurile în cauză rămânând, la rândul lor, imobilizate până în momentul când se încasează valoarea mărfurilor vândute.

Pe de altă parte, trecând prin veriga comerţului cu ridicata, mărfurile vor rămâne o perioadă mai îndelungată de timp în sfera circulaţiei, acest lucru însemnând o viteză de circulaţie mai lentă, cu influenţe atât asupra relaţiilor economice din cadrul pieţei bunurilor şi serviciilor, cât şi asupra relaţiilor financiar-bancare din cadrul pieţei capitalurilor.

La rândul lor, purtând amprenta activităţii desfăşurate, şi agenţii economici ce activează în cadrul comerţului cu ridicata prezintă o serie de caracteristici distincte, ce îi diferenţiază de agenţii economici ce-şi desfăşoară activitatea în comerţul cu amănuntul. Astfel:

  1. Asemenea agenţi economici trebuie să aibă o putere financiară relativ mare, în condiţiile în care aprovizionarea se face, aşa cum arătam mai înainte, în partizi mari, care se stochează, iar eşalonarea comenzilor are în vedere şi perioadele afectate de sezonalitate. Aceasta presupune faptul că mărfurile trebuie stocate un anumit timp, de regulă mai îndelungat, şi din această cauză comerciantul cu ridicata va trebui să dispună atât de fonduri proprii îndestulătoare, cât şi de capacitatea de a contracta, dacă este cazul, credite bancare pe termene lungi, cu ajutorul cărora să acopere cheltuielile aferente activităţii desfăşurate.
  2. Agenţii economici ce-şi desfăşoară activitatea în comerţul cu ridicata trebuie să fie specializaţi în anumite produse sau familii de produse. O asemenea specializare este generată de natura produselor ce formează obiectul tranzacţiilor comerciale, în condiţiile în care fiecare produs sau familie de produse ridică o serie de probleme specifice (de stocaj, depozitare şi conservare a valorilor de întrebuinţare).
  3. Comercianţii cu ridicata intervin în cadrul fluxului produselor realizate atât de producătorii autohtoni, cât şi de cei externi. În cel de-al doilea caz, comerciantul cu ridicata va deveni cumpărător direct de bunuri necesare aprovizionării comerţului cu amănuntul. El va intra în relaţii comerciale cu agenţi economici ce-şi desfăşoară activitatea pe pieţele externe de bunuri de consum (sau de producţie), dar şi cu cei din cadrul pieţei schimburilor monetare.
  4. În cadrul verigii cu ridicata a circulaţiei mărfurilor este necesară existenţa unor servicii comerciale bine puse la punct în ceea ce priveşte dotarea tehnică şi asigurarea de personal de specialitate. Aceasta, mai ales, în cazul comercializării unor produse de înaltă tehnicitate, pretenţioase, precum cele electronice, optice sau informatice. De asemenea, este nevoie de specialişti care să gestioneze eficient publicitatea comercială, absolut necesară în condiţiile concurenţei acerbe în domeniu şi, nu în ultimul rând, de forţă de muncă calificată în ambalarea mărfurilor, condiţionarea şi expedierea acesteia către detailişti.
Loading...