loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Rolul comerţului cu ridicata este scos în evidenţă în situaţiile în care, fie este imposibilă, fie este neeconomică trecerea mărfurilor direct de la producător la comerciantul cu amănuntul. Un asemenea rol va trebui analizat pe ansamblul economiei, în raport atât cu producătorii, cât şi cu comerţul cu amănuntul.

 1. În raport cu producătorii, comerţul cu ridicata oferă o serie de avantaje, cu implicaţii majore în asigurarea continuităţii activităţii comerciale, a mobilităţii necesare în ceea ce priveşte orientarea mărfurilor în raport cu cererea, precum şi asigurarea echilibrului cerere-ofertă, fără oscilaţii semnificative de la o perioadă la alta, de la o zonă la alta. Într-un asemenea context, în raport cu producătorii, comerţul cu ridicata îşi asumă un important rol, cel puţin în următoarele direcţii:
 • continuarea fără întrerupere a activităţii producătorilor prin alimentarea constantă a fluxurilor lor financiare de către veriga cu ridicata, care preia loturile mari de mărfuri. Se evită în acest fel stagnarea producţiei, ce s-ar putea interpune între momentul producerii bunurilor şi momentul vânzării acestora;
 • asigurarea producătorilor cu o serie de servicii logistice, eliberându-i astfel de sarcinile depozitării şi păstrării mărfurilor şi, implicit, scutindu-i de importante cheltuieli materiale şi financiare;
 • eşalonarea comenzilor către producători, pornind de la informaţiile pe care comerţul cu ridicata le obţine de la detailişti în ceea ce priveşte evoluţia şi oscilaţiile consumului. Se pot astfel asigura regularizarea producţiei şi evitarea rupturilor de stoc;
 • informarea producătorilor asupra modului în care le sunt primite produsele de către comercianţii cu amănuntul, asupra comportamentului de consum, inclusiv a bazei motivaţionale a cumpărătorilor;
 • prospectarea pieţei detailiştilor, stabilirea şi realizarea de cataloage şi documen­taţii, punând, dacă este cazul, proprii specialişti în domeniu să realizeze cercetări de piaţă;
 • participarea la companiile producătorilor de promovare a vânzărilor, alături de alte categorii de revânzători.
  1. În raport cu comerţul cu amănuntul, comerţul cu ridicata oferă, de asemenea, o serie de avantaje de mare importanţă pentru circuitul economic, în general, şi pentru participanţii la procesul de circulaţie a mărfurilor, în special. Avem în vedere, în principal, următoarele aspecte:
 • oferirea de informaţii pertinente detailiştilor, informaţii despre producţie, în general, despre oferta de mărfuri şi servicii, în special. Este evident faptul că, într-un comerţ realizat exclusiv după regulile pieţei, comercianţii cu amănuntul, situaţi în afara marilor centre comerciale, sunt mai slab informaţi, uneori chiar ignoraţi, atât de către producătorii autohtoni, cât şi, mai ales, de către cei străini. În asemenea situaţii, comerţul cu ridicata este chemat ca prin documentaţiile realizate, prin cataloagele elaborate, să informeze operativ comerţul cu amănuntul şi să-l ajute în obţinerea loturilor de mărfuri necesare;
 • fracţionarea partizilor de mărfuri şi livrarea acestora către comercianţii cu amănuntul, în cantităţile pe care aceştia le pot stoca sau vinde într-o unitate de timp, corespunzător posibilităţilor lor financiare;
 • ca un corolar al capacităţii sale de stocaj, comerţul cu ridicata va permite detailiştilor să beneficieze uneori de preţuri mai mici decât dacă s-ar aproviziona direct de la producători. Acest lucru este posibil ca urmare a sistemelor de remize acordate atunci când se achiziţionează cantităţi foarte mari de mărfuri;
 • uşurarea şi simplificarea muncii administrative a detailiştilor, legată de întocmirea comenzilor, a facturilor, a recepţiilor şi a corespondenţei diverse, acest lucru conducând şi la o reducere a cheltuielilor detailiştilor.

Având în vedere cele prezentate şi în contextul în care au existat şi există încă opinii care pun la îndoială locul şi rolul comerţului cu ridicata în cadrul procesului de circulaţie a mărfurilor, alături de majoritatea specialiştilor în domeniu - practicieni şi teoreticieni - considerăm că agenţii economici din acest domeniu îşi vor continua activitatea în condiţiile în care vor reuşi să fie eficienţi în următoarele direcţii:

 1. promovarea vânzărilor;
 2. asigurarea gamei sortimentale solicitate de populaţie, prin intermediul comer­ţului cu amănuntul. Aceasta, în condiţiile în care comercianţii cu ridicata au capacitatea de a alege bunurile necesare de la producători şi de a realiza apoi sortimentele solicitate, fără alte eforturi din partea furnizorilor sau a detailiştilor;
 3. fragmentarea loturilor mari, atunci când cele ale producătorilor impun acest lucru, ca o condiţie necesară şi obligatorie în procesul de comercializare;
 4. depozitarea şi conservarea mărfurilor, atunci când este vorba de fluxuri comerciale care presupun stocări temporare de mărfuri. Acest lucru trebuie făcut cu costuri relativ reduse, coroborat cu determinarea riscurilor implicate de depozitare, atât pentru furnizori, cât şi pentru clienţi;
 5. finanţarea unor tranzacţii, comerţul cu ridicata având posibilitatea de a oferi mărfuri pe credit comercianţilor detailişti sau de a le comanda furnizorilor, anticipat, o serie de mărfuri, plătindu-şi concomitent facturile;
 6. informarea furnizorilor şi a clienţilor privind conjunctura pieţei, respectiv asupra activităţii comercianţilor, asupra preţurilor, asupra unor noi produse apărute pe piaţă etc.;
 7. oferirea unor servicii şi consultanţă de management, în special detailiştilor, cu privire la recrutarea şi pregătirea personalului, amenajarea magazinelor, gestiunea stocurilor, prezentarea mărfurilor etc.

Într-un asemenea context, este de aşteptat ca rolul comerţului cu ridicata să se amplifice, concomitent însă cu restricţionarea funcţiilor sale, căpătând o importanţă mai mare funcţia fizică şi logistică, funcţia financiară şi cea de informare. În acelaşi timp, un asemenea tip de comerţ va trebui să ofere mai multe servicii, mai multă siguranţă în derularea activităţii comerciale şi oportunităţi pentru creşterea gradului de rentabilitate a activităţii partenerilor antrenaţi în afaceri.

Loading...