loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Aşa cum am mai menţionat, comerţul cu ridicata presupune achiziţionarea de mărfuri în partizi mari şi apoi desfacerea acestora în partizi mici către comercianţii cu amănuntul sau, uneori, direct consumatorilor finali. Rezultă din această definiţie locul important pe care comerţul cu ridicata îl ocupă în procesul distribuţiei mărfu­rilor. Pe de altă parte însă, comerţul cu ridicata este un intermediar în cadrul canalului de distribuţie, contribuind astfel la creşterea preţurilor produselor, preţuri suportate de către consumatori. În aceste condiţii, este firească întrebarea specialiştilor privind necesitatea, eficienţa şi, mai ales, eficacitatea fiecăreia dintre cele două forme ale circulaţiei mărfurilor, respectiv comerţul cu amănuntul şi cel cu ridicata.

În acest sens, pe de o parte, se proiectează o multitudine de scenarii referitoare la mutaţiile care, eventual, se vor produce în evoluţia distribuţiei mărfurilor, iar pe de altă parte, fiecare din partenerii de piaţă caută să-şi croiască un loc sigur în cadrul circulaţiei mărfurilor, comercianţii cu amănuntul încercând, sub o formă sau alta, să elimine veriga grosiştilor. Ca răspuns la o asemenea acţiune, grosiştii încearcă, la rândul lor, să profite de locul şi rolul lor faţă de producători. După părerea noastră, comerţul cu ridicata rămâne o verigă foarte importantă în distribuţia mărfurilor, o etapă distinctă în procesul mişcării mărfurilor de la producători la consumatori. Aceasta, pe de o parte, datorită faptului că este absolut indispensabil în cazul anumitor produse (agricole şi industriale), iar pe de altă parte, pentru faptul că, prin prezenţa lui în circulaţia mărfu­rilor, comerţul cu ridicata contribuie, aşa cum menţionam, la regularizarea activităţii producătorilor. Evident, pe fondul mutaţiilor profunde, de structură ale comerţului mondial, au loc modificări substanţiale şi în ceea ce priveşte rolul comerţului cu ridicata în cadrul distribuţiei mărfurilor. Menţinerea poziţiei şi rolului comerţului cu ridicata va fi însă dificilă, în condiţiile economico-sociale ale începutului mileniului trei. Oricum însă, dacă faţă de producători acest rol nu se va modifica, probabil, foarte mult, în raport cu comerţul cu amănuntul se va diminua ca importanţă, tocmai datorită faptului că în viitor piaţa va fi a consumatorului, acesta deţinând, de fapt, puterea pe piaţă, el stabilind, în ultimă instanţă, regulile jocului.

Într-un asemenea context, comerţul cu ridicata va deţine un loc important în cadrul distribuţiei mărfurilor numai dacă va da atenţia cuvenită, după părerea noastră, următoarelor trei elemente referitoare la piaţă:

 • în disputa dintre vânzător şi cumpărător, câştigător va fi aproape sigur cel din urmă. Aceasta, mai ales datorită faptului că se aşteaptă ca oferta să depăşească cererea manifestată pe piaţă, consumatorul având astfel posibilitatea să aleagă, devenind tot mai pretenţios, altfel spus, aşa cum am menţionat, să stabilească el „regulile jocului";
 • viitorul este al produselor pe care un număr restrâns de consumatori le doresc foarte mult;
 • preţul produselor este determinat prin jocul liber al concurenţei. O asemenea concurenţă va fi tot mai acerbă şi influenţată de puterea consumatorului. Preţurile vor fi influenţate în acest context şi de interesele colective şi uneori contradictori ale consumatorilor.

Având în vedere cele câteva aspecte prezentate, pentru menţinerea locului său în cadrul distribuţiei mărfurilor şi pentru consolidarea poziţiei actuale faţă de producători şi consumatori, comerţul cu ridicata va trebui să întreprindă o serie de acţiuni clare, concrete, precum:

 • asocierea cu producătorii şi cu comercianţii cu amănuntul şi, eventual, integrarea funcţiilor comerţului cu amănuntul, oferind astfel clienţilor o serie de servicii comerciale şi un personal cu adevărat profesionist;
 • adaptarea, dacă viaţa o va cere, la modificările structurale din cadrul industriei producătoare de bunuri de consum;
 • modernizarea, transformarea, extinderea şi eficientizarea spaţiilor de depo­zitare;
 • aplicarea unor politici de preţuri menite să atragă cât mai mulţi clienţi;
 • modificarea imaginii unităţilor operative ale comerţului cu ridicata şi eliminarea, în acest fel, a concepţiilor vechi despre depozite ale clienţilor;
 • dezvoltarea unor produse cu propria marcă de calitate şi adoptarea inovaţiilor din domeniul în care îşi desfăşoară activitatea respectivul angrosist;
 • utilizarea în procesul distribuţiei mărfurilor, în cadrul canalului cu ridicata, a ultimelor realizări în domeniul tehnicii şi tehnologiei informaţiei;
 • restructurarea agenţilor economici ce-şi desfăşoară activitatea în comerţul cu ridicata, coroborat însă cu asigurarea unui management eficient, care să garanteze profitabilitatea investiţiei şi autofinanţarea nevoilor viitoare de expansiune;
 • adaptarea comerţului cu ridicata la realităţile economico-sociale, în general, la costurile vieţii, în particular.

Iată doar câteva direcţii de perfecţionare a activităţii comerţului cu ridicata, căruia în viitor îi revine sarcina de a realiza şi întreţine o nouă structură, capabilă să rentabilizeze întregul lanţ al distribuţiei mărfurilor.

Loading...