loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Importanţa crescândă a serviciilor comerciale în activitatea economică, ascensiu­nea rapidă şi evoluţia lor spectaculoasă din ultimii 20-30 de ani au intensificat preocu­pările specialiştilor pentru cunoaşterea acestui sector. În acest sens, o importanţă deosebită prezintă definirea noţiunii de serviciu comercial, problemă nu tocmai uşoară, având în vedere eterogenitatea activităţilor din acest domeniu, ca şi numeroasele accepţiuni date termenului în viaţa cotidiană.

În literatura de specialitate, există numeroase încercări de definire a serviciilor comerciale, unele dintre acestea aparţinând unor prestigioase şcoli economice sau asociaţii de specialitate.

Vom prezenta doar câteva din asemenea definiţii.

  • Asociaţia Americană de Marketing defineşte serviciul comercial drept „o activitate oferită cu ocazia actului de vânzare, care asigură avantaje şi satisfacţii cumpărătorului, fără a antrena un schimb fizic sub forma unui bun".
  • In Dicţionarul Academiei de Ştiinţe Comerciale din Franţa, serviciile comerciale sunt definite drept „un ansamblu de avantaje sau de satisfacţii procurate fie direct printr-o persoană fizică sau morală, fie prin folosirea unui bun a cărui posesie a fost adjudecată de beneficiarul serviciului oferit de bunul respectiv, prin cumpărarea sau închirierea dreptului de utilizare".
  • • Considerând că asemenea definiţii sunt totuşi incomplete, A. Tordjman, în lucrarea sa Stratégies de concurence dans le commerce - les services au consommateur, defineşte serviciile drept „suma satisfacţiilor sau utilităţilor pe care le oferă un magazin clientelei sale"[1]. Din această definiţie reiese clar faptul că serviciile comerciale apar ca un sistem de utilităţi şi că beneficiarul acestora, respectiv consumatorul, nu cumpără doar un produs, ci şi o serie de avantaje şi de satisfacţii.

Definiţia dată de Tordjman implică, prin largheţea şi pragmatismul ce o carac­terizează, o abordare dublă a noţiunii de serviciu comercial. Astfel, pe de o parte, servi­ciile comerciale pot fi abordate în calitate de sector integrat în cadrul activităţii comer­ciale, iar pe de altă parte, serviciile în cauză pot fi avute în vedere ca un element important al politicii de marketing a firmei - producătoare sau de distribuţie -, preocu­pată să ofere cumpărătorilor utilităţi adiţionale produsului sau punctului de vânzare. Linia de demarcaţie între cele două accepţiuni este relativ greu de stabilit, serviciile comerciale constituindu-se atât ca elemente ale unei politici diferenţiate de marketing, cât şi ca o sursă de diversificare şi de individualizare puternică a ofertei firmei.

Indiferent de modul de definire, serviciile constituie geometria variabilă a activi­tăţii comerciale. Ele trebuie să susţină prosperitatea comerciantului, consumatorul aşteptând de la comercianţi forme tot mai atractive, mai dinamice de servicii comer­ciale. Pornind de la cele câteva considerente prezentate, se poate afirma că serviciul comercial reprezintă acea activitate care permite individului sau colectivităţii procurarea unor valori de întrebuinţare, utilizând bunuri materiale specifice, fără a „trece" însă prin vânzarea unor bunuri materiale. De altfel, chiar prin definiţie, noţiunea de serviciu comercial are un caracter intangibil, acest lucru făcân- du-l greu de cuantificat.

 

[1] A.Tordjman, Stratégies de concurence dans le commerce-les services au consommateur, Editions d'Organisations, Paris, 1983, pag.3.

Loading...