loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Serviciile comerciale ocupă un rol important în cadrul activităţii comerciale, acţiunea acestora manifestându-se pe multiple planuri, cu implicaţii în mecanismul actului de vânzare-cumpărare. De altfel, în lumea civilizată, dezvoltată economic, peste jumătate din totalul produsului intern brut se realizează în sectorul terţiar (se pare că supremaţia o deţine Islanda, unde ponderea sectorului terţiar în PIB este de circa 80%, în timp ce în fostele ţări socialiste această pondere este cu mult sub 50%). Importanta creştere a rolului serviciilor face ca ralierea la reţelele globale de servicii să devină o condiţie obligatorie a integrării şi operării în noul climat economic şi, drept urmare, se conturează, în mod evident, rolul şi locul serviciilor în structura economică a unei ţări. Un asemenea loc şi rol este rezultatul condiţiilor obiective ale dezvoltării economice internaţionale, pe de o parte, dar şi al cerinţelor tot mai mari ale populaţiei din fiecare ţară, pe de altă parte.

Abordarea rolului şi locului serviciilor comerciale trebuie să pornească de la evoluţia globală a activităţilor de prestări de servicii pe plan mondial, dar şi de la realităţile economiei româneşti, în general, şi ale comerţului românesc actual, în particular.

Date fiind complexitatea activităţii comerciale, scopurile urmărite de către aceasta, orice întreprinzător ce-şi desfăşoară afacerile în comerţ, pentru a obţine rezultatele dorite trebuie să conceapă şi să integreze în activitatea sa un ansamblu complex de servicii, care să însoţească produsul pe durata întregului său ciclu de viaţă, inclusiv în perioada folosirii lui. Mai mult decât atât, în comerţ acţiunile şi eforturile pentru realizarea diverselor servicii reprezintă, în ultimă instanţă, dovada respectului faţă de client şi de exigenţele acestuia.

În noile condiţii ale pieţei, caracterizată printr-o exigenţă ridicată şi o concurenţă acerbă, comerciantul porneşte, în primul rând, de la ideea satisfacţiei clientului. Un asemenea obiectiv constituie adevăratul etalon al evoluţiei activităţii comerciale.

Se vor urmări, cu preponderenţă, diversificarea, îmbogăţirea şi mobilizarea ofertei, printr-o largă şi variată gamă de servicii. De fapt, se poate vorbi de o nouă ofertă, care, în numeroase cazuri, generează sau se alătură unor profunde mutaţii ce intervin în însăşi noţiunea de produs, dând acestui fapt un caracter de substituţie progresivă. Se trece astfel de la consumul unui obiect tangibil la o funcţionalitate pe o durată de viaţă, de regulă, foarte lungă. Pe de altă parte, serviciile comerciale, ca, de altfel, serviciile, în general, au devenit elemente determinante în formarea comportamentului clienţilor unităţilor comerciale.

Sub aspect economic, serviciile comerciale reprezintă o oportunitate majoră, atât pentru producători, cât şi pentru comercianţi, ele dovedind că pot contribui, în mod direct, la creşterea veniturilor şi a profitabilităţii agenţilor economici. Un asemenea fenomen va creşte în importanţă în condiţiile în care se vor avea în vedere şi următoarele două aspecte:

  1. în multe situaţii, veniturile asigurate prin intermediul serviciilor în cauză reprezintă unica sursă generatoare de venit;
  2. imaginea calităţii serviciilor va acţiona intensiv asupra comportamentului de cumpărare al clienţilor potenţiali ai produsului fizic, astfel încât volumul desfacerilor este în strânsă dependenţă de calitatea realizării serviciilor care le susţin.

În altă ordine de idei, este absolut necesar de menţionat faptul că serviciile comerciale constituie cel mai bun vector, prin intermediul căruia poate fi construit şi dezvoltat un sistem de relaţii între agentul economic şi clienţii acestuia. În acest fel, serviciile comerciale au o contribuţie apreciabilă la creşterea gradului de fidelitate a pieţei, a consumatorilor unei anumite pieţe faţă de grupele de produse susţinute de serviciile în cauză.

Iată doar câteva aspecte care au făcut ca, în ultimii 10-15 ani, rolul serviciilor comerciale să crească semnificativ în cadrul distribuţiei mărfurilor. În viitor, creşterea volumului desfacerilor va depinde, în mod hotărâtor, de o bună conceptualizare şi, mai ales, de o exploatare intensivă a serviciilor, valoarea adăugată a acestora permiţând o diminuare a ponderii activităţii industriale şi, drept urmare, o anumită limitare a vulne­rabilităţii acestora pe piaţă.

Asemenea tendinţe trebuie avute în vedere cu atât mai mult în cazul economiilor aflate în plin proces de tranziţie, mai ales atunci când se fac restructurarea şi privati­zarea acestora. Trebuie urmărită, şi cu ocazia acestor procese, creşterea capacităţii de a oferi clienţilor o serie de servicii complementare, cât mai adecvate şi mai utile, care să contribuie, în acelaşi timp, şi la întărirea legăturilor existente între produse şi clientelă.

Fenomenul ca atare este favorabil şi consumatorului, care va deveni, în acest fel, beneficiar al unor complexe de utilităţi produs/servicii.

Loading...