loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Comerţul electronic cuprinde o gamă largă de activităţi. În sfera sa de cuprindere se include comercializarea prin intermediul mediilor electronice a bunurilor tangibile (fizice), a serviciilor şi a bunurilor intangibile. De asemenea, el mai cuprinde şi o serie de activităţi conexe, ca, de exemplu, stabilirea strategiilor de piaţă, publicitatea şi acţiunile promoţionale, contactul virtual între comercianţi, suportul dinainte şi după vânzare. Într-un asemenea context, trebuie făcută distincţia necesară între comerţul electronic cu bunuri tangibile (fizice) şi cel cu bunuri intangibile, al căror conţinut se bazează pe informaţie, putând fi livrate direct prin reţea (imagini, sunet, text, software).

Comerţul electronic cu bunuri fizice şi servicii reprezintă o nouă treaptă evolutivă a activităţiii comerciale, care foloseşte noile posibilităţi oferite de tehno­logie pentru a îmbunătăţi eficienţa (prin scăderea costurilor), eficacitatea (prin lărgirea potenţialului pieţei) şi pentru a veni mai bine în întâmpinarea nevoilor consumatorului; de asemenea, prin interacţiunea client-furnizor este deschisă o cale pentru perfecţionarea produselor şi înnoirea serviciilor. Se aşteaptă ca această formă a comerţului electronic să aibă un impact mai mare asupra competitivităţii şi un impact limitat asupra forţei de muncă.

Comerţul electronic cu bunuri intangibile (sub forma unor materiale electronice, conţinând software, muzică, filme, jocuri, programe multimedia etc.) reprezintă un mod revoluţionar de a face comerţ. Întreaga tranzacţie comercială, incluzând comanda, transportul, livrarea, facturarea şi plata pot fi realizate aproape simultan prin intermediul aceleiaşi reţele. Depinzând de soluţiile care vor avea succes de piaţă, bunurile intangibile comercializate pot crea noi pieţe şi pot revoluţiona unele industrii (de exemplu, presa, industria de divertisment). Se aşteaptă ca această formă inovativă a comerţului electronic să producă un important impact asupra competitivităţii şi să creeze noi locuri de muncă.

Prin complexitatea sa, prin expansiunea rapidă a tranzacţiilor efectuate, comerţul electronic devine tot mai mult o parte componentă spectaculoasă, dar cu numeroase particularităţi, a globalizării. De asemenea, este de aşteptat ca un asemenea tip de comerţ să rămînă şi în continuare un important domeniu al preocupărilor teoretice şi practice, pentru o perioadă lungă de timp, ca urmare a implicaţiilor sale, cu adevărat profunde, de natură economică şi socială. Într-un asemenea context, este de aşteptat ca, într-un viitor nu foarte îndepărtat, comerţul electronic să reprezinte o parte tot mai importantă a comerţului internaţional, toate estimările conducând la ideea că rata de creştere a comerţului electronic va fi semnificativă. Desigur, ţările mari şi dezvoltate economic vor continua să rămână principalele promotoare, dar şi beneficiare ale comerţului electronic, aşteptându-se însă ca acest tip de comerţ să se desfăşoare nu numai în cadrul graniţelor naţionale, ci să le depăşească, urmând ca, după unele surse, în cel mai scurt timp, comerţul electronic să înregistreze o pondere de 10-25% din comerţul internaţional.

Pentru ţările dezvoltate, aceasta înseamnă că strategiile şi politicile comerciale trebuie să fie aduse la zi, astfel încât să reflecte această schimbare anticipată în mediul internaţional al comerţului (schimbului). Totuşi, această adaptare trebuie să fie bazată pe ceea ce comerţul electronic va deveni în viitorul apropiat.

Schimbarea în comerţul electronic vine din dorinţa de a ajunge din urmă Statele Unite, astfel încât Europa şi SUA urmează să domine lumea comerţului electronic. Cele mai recente date arată că Statele Unite vor deţine conducerea în comerţul electronic până în următorul deceniu, dar Europa, condusă de Scandinavia, va ajunge curând la cifrele SUA. Forester Research estimează că afacerile on-line europene şi comerţul adresat consumatorilor vor ajunge la 1600 miliarde $ sau 6,3% din totalul comerţului până în anul 2004. De asemenea, vânzările europene on-line cu amănuntul sunt preconizate a creşte cu 140% până în acelaşi an, 2004.

Loading...