loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Urmare a efectelor generate de procesul de globalizare şi, îndeosebi a existenţei fenomenului de „reţelizare", a cărui scop constă, aşa după cum s-a arătat anterior, în a asigura continuitatea între nivelul micro, macro şi mondoeconomic, precum şi a intensificării competiţiei dintre liderii mondiali de pe pieţele străine, un număr din ce în ce mai important de întreprinderi au trecut de la faza de simplă internaţionalizare, la o veritabilă mondializare sau altfel spus, globalizare geografică, caracterizată printr-o concurenţă concomitentă, pe mai multe continente. Într-o asemenea fază - nouă prin conţinutul fenomenelor ce o conturează - nu mai este vorba de o alegere între nivelul naţional sau internaţional, ci de a decide în care dintre ţări se vor dezvolta şi adopta mai bine strategiile firmei privind asigurarea unui succes pe termen lung faţă de concurenţă.

O asemenea fază de accelerare şi accentuare a internaţionalizării comerţului se conturează şi se dezvoltă sub imperiul a o serie de fenomene nou apărute pe mapamond, generate în special, de lărgirea procesului de globalizare, fenomene care s-au transformat în veritabili factori de influenţă. Specialiştii1 grupează respectivii factori în trei principale categorii: factori care prezintă mai atrăgătoare perspectivele dezvoltării în străinătate, factori care favorizează iniţiativele internaţionale şi factori care contribuie la incitarea întreprinderilor de a trece frontierele ţărilor lor de origine.

  • Grupa ce cuprinde factori care oferă o perspectivă mai atrăgătoare dezvoltării activităţilor de distribuţie în străinătate are în vedere, în primul rând armonizarea progresivă a pieţelor şi apropierea caracteristicilor medii a consumatorilor din diferitele ţări, fenomen ce facilitează adaptarea în cadrul anumitor pieţe a unor fenomene de distribuţie care altfel ar putea fi şi, care nu întotdeauna sunt folosite în cadrul pieţelor naţionale. În al doilea rând, grupa respectivă cuprinde evoluţia ofertei comerciale, ţinându-se seama de faptul că dezvoltarea diferitelor forme de distribuţie şi procesele lor de maturizare pot genera apariţia unor noi stiluri de ofertă sau a unor segmente neexploatate pe care firmele naţionale nu le-au sesizat sau nu au considerat necesar a le exploata. În sfârşit, printre factorii din această primă grupă, trebuie amintite şi schimbările intervenite în legislaţia comercială, care pot avea efecte importante în special în cadrul unor ţări foarte închise - sub aspectul schimburilor comerciale - dar care în ultimul timp şi-au deschis frontierele şi sunt interesate în lărgirea câmpului de afaceri.
  • Categoria factorilor care favorizează iniţiativele internaţionale ale firmelor de distribuţie, cuprinde, în principal: reducerea substanţială a restricţiilor vamale -cazul ţărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeană; diferitele înţelegeri de liberalizare a comerţului încheiate în baza acordurilor GATT; scăderea costurilor de transport, generată de evoluţia tehnologiilor şi a diferitelor pieţe; perfecţionarea calităţii serviciilor informaţionale care, în lumea contemporană joacă un rol deosebit de important pentru sectorul comercial.
  • Ultima categorie de fenomene, conturate de specialişti ca factori de intensificare a internaţionalizării comerţului, se referă la motivaţiile incitatoare ce determină întreprinderile de a trece frontierele ţărilor de origine. Se consideră că la originea tuturor cauzelor externe - conturate ca tendinţă sau conjuncturale - se află o relativă saturare a unor pieţe naţionale - îndeosebi în Europa - perspectivele mai slabe de creştere a ţărilor de origine. Asemenea situaţii au motivat firmele să înţeleagă că pentru a-şi asigura o dezvoltare corespunzătoare este necesar să abordeze diferite pieţe străine care se dovedesc, în multe cazuri, mult mai rentabile decât pieţele naţionale; valorificându-şi în străinătate, inovaţiile şi avantajele concurenţiale, respectivele firme au obţinut rezultate deosebite, dezvoltându-şi puternic activitatea, economiile în scară, notorietatea internaţională şi, de asemeni, repartizarea pe mai multe zone de piaţă a riscurilor comerciale - financiare şi operaţionale.
Loading...