loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În anul 2002, nouă companii românești au implementat proiecte de dezvoltare comunitară in București, Craiova, Galați, Puchenii Mari, Constanța, Brașov, Timișoara, Cluj, Iași și Arad în cadrul programului "Responsabilitatea Socială a Corporațiilor", realizat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în colaborare cu Camera de Comerț a României.

Firmele participante au ajutat comunitățile locale să rezolve diverse probleme: SOFTWIN și RDS au dotat 26 de școli și universități cu software, SC TINO SA a produs și donat 627 de perechi de pantofi șomerilor din Brașov, MOVIPLAST a asigurat 28 000 de saci menajeri populației din orașul Craiova pentru strângerea deșeurilor menajere, SC MONTAJ CARPAȚI SA a reparat școala din Puchenii Mari, SC GALFINBAND a echipat un laborator de informatică al scolii profesionale "Simion Mehedinți" din Galați, SC FANTASY MOD SRL a pregătit 20 de copii absolvenți ai caselor de copii locale și i-a ajutat să-și găsească locuri de muncă, ENERGI-CO a dotat o grădiniță din București cu un sistem nou de încălzire, SPICUL SA BUCUREȘTI a restaurat o parte din Teatrul Odeon și ROMEXPO a renovat Casa de Bătrâni Mânăstirea Pasărea1.

Orice firmă are legături cu comunitatea locală formată din clienți, furnizori, concurenți, foști sau potențiali lucrători, grupuri de opinie, acționari, autorități locale, reprezentanți ai mass-media locale, naționale sau internaționale.

Există mai multe niveluri de implicare a firmelor în viața comunității[1] [2]:

  • La primul nivel, o firmă realizează activitățile de bază: își plătește taxele, respectă legea, negociază cinstit și onorabil cu personalul, furnizorii și acționarii.
  • La nivelul al doilea, firma ia în considerare efectele activității sale asupra mediului și caută să minimizeze efectele negative prin controlul poluării și evitarea utilizării greșite a produselor fabricate sau comercializate. La acest nivel întreprinderea va acționa mult în spiritul decât după litera legii încercând să anticipeze tendințele în legislație și în comportamentul clienților. Aceste două niveluri acoperă ceea ce majoritatea firmelor cred că este responsabilitatea lor față de societate și de grupurile cu care interacționează.
  • La nivelul al treilea, întreprinderea are o viziune diferită. Ea are în vedere cel mai sănătos mediu, cele mai bune perspective și este preocupată să facă ceva în legătură cu problemele care împiedică dezvoltarea normală a societății.

Relațiile publice sunt vitale pentru realizarea planificării și conducerii legăturilor firmei cu cei implicați sau afectați de activitatea acesteia sau cu cei care influențează derularea afacerilor firmei.

Firma trebuie mai întâi să identifice comunitățile sale locale și apoi să planifice relațiile cu acestea în concordanță cu obiectivele sale. De exemplu, acționând prin prisma principiului potrivit căruia compania dorește să-și poată alege personalul dintre tinerii fericiți, sănătoși și bine educați din comunitatea locală, va decide să acționeze în acest scop. Aceste acțiuni ar putea include:

  • Acordarea de asistență organizațiilor locale de tineret
  • Sprijinirea proiectelor pentru tineri
  • Ajutoarele materiale precum computerele vor fi dirijate către școli
  • Bursele se vor acorda pentru inițiative noi

Astfel compania poate acționa consecvent pentru realizarea obiectivului propus, iar comunitatea va avea o idee clară asupra domeniului în care se implică aceasta. Unele firme consultă reprezentanți ai comunității locale atunci când formulează politica relațiilor cu această comunitate.

Un alt mod de implicare a unei companii în susținerea comunității locale este crearea și sprijinirea unor asociații care vor derula proiecte de interes local.

În continuare vor fi prezentate activitățile pe care o companie le poate desfășura în cadrul programelor privind comunitatea locală. Aceste activități pot fi realizate de personalul propriu al companiei sau de către o firmă de consultanță[3].

Donațiile.

În cadrul politicii privind relațiile cu comunitatea, o companie poate acorda sume de bani pentru proiecte de interes social. De asemenea, companiile oferă echipamente, de regulă propriile lor produse sub formă de premii în cadrul evenimentelor caritabile.

Implicarea personalului companiei.

Compania poate alege să nu ofere bani sau echipamente, ci să participe cu personalul propriu la realizarea proiectelor comunității. Firma privește această modalitate ca o formă de perfecționare a personalului din care vor rezulta beneficii pentru companie și pentru comunitate. Compania va avea de câștigat din experiența dobândită de cei care au lucrat la proiectele comunității.

Instruirea

Membrii comunității locale pot alege programe de instruire oferite de firmă gratuit sau la prețuri mai mici decât în instituțiile specializate în diverse domenii: contabilitate, informatică etc. Multe companii au secțiuni dedicate programelor de instruire care fac parte din departamentul de resurse umane.

Proiectele sociale

Implicarea într-un proiect al comunității locale, cum ar fi amenajarea unui loc de joacă pentru copii, poate însemna ca organizația să ofere garanții, echipamente și forță de muncă proprie. Abordarea unui asemenea proiect reprezintă un prilej de a testa reacția comunității și necesitatea implicării mai profunde în viața comunității.

Acordarea unor facilități

Compania poate pune la dispoziția comunității locale terenurile ori sala de sport, cantina sau centrul de fotocopiere și acces la Internet. Aceasta reprezintă o modalitate de a atrage localnicii în interiorul firmei și de a-i face să vadă firma ca o resursă locală.

Centrele de vizitatori

Companiile își deschid din ce în ce mai mult ușile către vizitatori nu numai în cadrul ocaziilor oficiale, ci pe tot parcursul anului. Prin aceasta se pot îndeplini mai multe obiective: se poate arăta că firma este deschisă și nu are nimic de ascuns, se pot aduce chiar beneficii sub forma atracției turistice. Vizitele care au drept obiectiv fabricile, manufacturile sau mari companii au devenit populare. Deseori, centrele de vizitatori cu micile magazinele și restaurante din cadrul lor creează noi locuri de muncă pentru comunitatea locală sau pot deveni o atracție a petrecerii timpului liber și posibil o sursă de educație ca destinație pentru excursiile școlare.

Zilele deschise

Acțiunea „porți deschise” are o lungă istorie ca metodă de îmbunătățire a relațiilor cu comunitatea și poate fi folosită cu succes și astăzi. Testarea sortimentelor de bere sau a noilor modele de autoturisme sunt manifestări care se bucură de o mare popularitate. Astfel de evenimente pot constitui un prilej de a recruta personal și de a arăta cum funcționează compania și ce avantaje are aceasta pentru comunitate.

Protecția mediului

Odată ce compania are propria sa politică în ceea ce privește practicile și politicile despre mediu se poate implica în îmbunătățirea mediului local. Acest lucru se poate referi la sprijinul financiar sau material pentru realizarea proiectelor privind reducerea poluării, valorificarea deșeurilor și alte acțiuni de protecție a mediului

Discursurile publice

Unele companii au un grup de persoane instruite care pot merge la întâlniri de afaceri, la întâlniri cu localnicii sau cu alte grupuri profesionale din rândul comunității locale pentru a discuta despre organizație. Acești vor avea pregătite diferite materiale cum ar fi fotografii, filme, broșuri sau mostre ale produselor. Membrii grupului trebuie să fie bine instruiți și documentați și este vital să ofere aceleași informații despre companie chiar dacă stilul prezentării lor diferă.

Relațiile cu presa

Presa locală formează un public foarte important pentru companie. Presa va raporta ceea ce realizează o firmă și poate aborda o atitudine cinică sau pozitivă față de aceasta. Organizația trebuie să aibă în vedere acest lucru atunci când își planifică programele de relații cu comunitatea și trebuie să se asigure că păstrează o legătură strânsă cu presa locală și cu reprezentanții locali ai presei naționale sau internaționale. Acest lucru este important pentru a asigura acoperirea maximă a tot
ceea ce face compania sau ca fluxul de informații corecte către presă să fie menținut.

 

[1]  http://www.usembassy.ro/usaid.htm

[2]  Peach, L. - Efective Corporate Relations, McGraw-Hill, Maidenhead, 1987, p.191

  1. Harrison Public Relation - An Introduction, Routledge, London, 1995, p. 127-130
Loading...